ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 500, 600 - การเปลี่ยนหัวพิมพ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Smart Tank ๕๐๐และ๕๐๘ All-in-one, Smart Tank ๕๑๑, ๕๑๔, ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๓๐, ๕๓๑, ๕๓๘, ๖๑๕, ๖๑๗, ๖๑๘, ๕๕๑, ๕๕๕, ๕๕๙, ๕๗๐, ๕๗๑, ๖๕๑, ๖๕๕,,,, และ Wireless all-in-one
เปลี่ยนหัวพิมพ์ที่เสียหายหรือทำงานไม่ได้ตามปกติ สามารถสั่งซื้อหัวพิมพ์สำหรับเปลี่ยนได้จากศูนย์ซ่อมหรือพันธมิตรด้านบริการที่ได้รับอนุญาตจาก HP

ขั้นตอนที่ 1: นำหัวพิมพ์ออก

นำหัวพิมพ์ที่ชำรุดออก
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. ใส่กระดาษธรรมดาเท่านั้นในถาดป้อนกระดาษ
 3. ตรวจสอบว่าแทงค์หมึกทั้งหมดจะต้องมีหมึกอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
 4. เปิดฝาครอบด้านหน้า จากนั้นเปิดฝาครอบช่องหัวพิมพ์
  การเปิดฝาครอบด้านหน้าและฝาครอบช่องหัวพิมพ์
 5. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
  บันทึก
  หากแคร่ตลับหมึกไม่เคลื่อนไปตรงกลางของเครื่องพิมพ์ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวพิมพ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทำไมแคร่ตลับหมึกไม่เคลื่อนที่ ใน คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
 6. กดตัวล็อกแค่ตลับหมึกจนล็อคเข้าที่
  การปลดล็อกตัวล็อกแคร่ตลับหมึก
 7. กดลงที่หัวพิมพ์เพื่อปลดล็อค ดึงออกจากช่องเสียบ จากนั้นวางแยกไว้บนพื้นผิวที่มีวัสดุป้องกัน
    หมายเหตุ
  เพื่อป้องกันไม่ให้หมึกรั่วหรือไหลออกมา ให้จับหัวพิมพ์จากด้านข้างและตั้งตรงอยู่ตลอดเวลา
  การถอดหัวพิมพ์สามสี

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนหัวพิมพ์

เปลี่ยนหัวพิมพ์สีดำและหัวพิมพ์สามสี
 1. นำหัวพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง
  นำหัวพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
 2. ดึงหัวอุดออกตรง ๆ จากด้านบนของหัวพิมพ์
  ถอดหัวอุดจากหัวพิมพ์ใหม่
 3. ลอกเทปออกจากหัวพิมพ์โดยใช้แถบดึง
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก อย่าเปลี่ยนเทปปิดกันรอยที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  ลอกเทป อย่าให้โดนหน้าสัมผัสทองแดง
 4. เลื่อนหัวพิมพ์ใหม่ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องที่ว่าง แล้วค่อยๆ ดันเข้าเข้าจนล็อคเข้าที่
  • ใส่หัวพิมพ์หมึกดำลงในช่องด้านขวา
  • ใส่หัวพิมพ์หมึกสามสีลงในช่องด้านซ้าย
  การใส่หัวพิมพ์ใหม่
 5. หากจำเป็น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับหัวพิมพ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 6. ปิดล็อคแคร่ตลับหมึกโดยกดลงให้แน่นจนกว่าล็อคจะคลิกเข้าที่
    หมายเหตุ
  อย่าเปิดสลักตลับหมึกหลังจากติดตั้งหัวพิมพ์ยกเว้นในกรณีที่คุณกำลังติดตั้งหัวพิมพ์ใหม่ หรือเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์เป็นระยะทางไกลๆ
  ปิดตัวล็ฮกแคร่ตลับหมึกพิมพ์
 7. ปิดฝาด้านหน้า
 8. จัดเรียงหัวพิมพ์
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแผงควบคุมแบบจอสัมผัส ให้ทำตามคำแนะนำบนแผงควบคุมเพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียง จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสแกน และจัดเรียงหัวพิมพ์
  • หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มีแผงควบคุมแบบจอสัมผัส ไฟ A จะติดกะพริบที่แผงควบคุมของเครื่อง และพิมพ์หน้าจัดเรียงหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสแกน และจัดเรียงหัวพิมพ์ใหม่
  หลังจากจัดเรียงหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะเริ่มกระบวนการปั๊มสูบระบบหมึก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนหัวพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย