ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 500, 600 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Smart ถัง๕๐๐และ๕๐๘ All-in-one, Smart Tank ๕๑๑, ๕๑๔, ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๓๐, ๕๓๑, ๕๓๘, ๖๑๕, ๖๑๗, ๖๑๘, ๕๕๑, ๕๕๕, ๕๕๙, ๕๗๐, ๕๗๑, ๖๕๑, ๖๕๕,,,,,,,, และ Wireless all-in-one
ติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยนำเครื่องพิมพ์และวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากกล่อง ต่อสายไฟ เติมหมึก ติดตั้งหัวพิมพ์ ใส่กระดาษ ทำการจัดเรียงหัวพิมพ์ จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่ 123.hp.com

ขั้นตอนที่ 1: นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออก
 1. นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. วางเครื่องพิมพ์บนพื้นเรียบได้ระนาบในจุดที่ต้องการใช้เครื่องพิมพ์
 3. ลอกเทปทั้งหมดออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
  การลอกเทปออกจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
 4. ยกฝาสแกนเนอร์ จากนั้นนำเทปป้องกันออก
  การลอกเทปป้องกันสแกนเนอร์ออก
 5. เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
  การเปิดฝาด้านหน้า
 6. ดึงเทปและวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากช่องใส่หมึก
  การนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากช่องใส่หมึก
 7. เปิดฝาช่องเปิดหัวพิมพ์ จากนั้นลอกเทปและนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
  การเปิดฝาช่องหัวพิมพ์เพื่อลอกเทปและนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
 8. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
    หมายเหตุ
  อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
  การเสียบต่อสายไฟ
 9. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นรอจนกว่าเครื่องพิมพ์จะว่างและเงียบลงก่อนดำเนินการต่อ
 10. หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีแผงควบคุมแบบจอสัมผัส ให้ทำตามการแจ้งบนหน้าจอเพื่อเลือกภาษา
  การเลือกภาษาเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2: เติมแทงค์หมึก

เติมหมึกในแทงค์หมึกโดยใช้ขวดหมึกที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
บันทึก
เมื่อทำงานกับขวดหมึก ควรระมัดระวังดังต่อไปนี้:
 • เก็บขวดหมึกให้ไกลจากมือเด็ก
 • เปิดขวดหมึกเฉพาะเมื่อคุณต้องการเติมอิงค์แทงค์เท่านั้น
 • เก็บขวดหมึกโดยวางในแนวตั้ง ว้ในที่ที่แห้งและเย็น
 1. เปิดฝาครอบขวดหมึกสีฟ้า
  การเปิดฝาปิดของแทงค์หมึกสีฟ้า
 2. เปิดขวดหมึกสีฟ้า
  • หากขวดหมึกของคุณมีฝาปิดแบบบิดเพื่อเปิดออก ให้บิดเพื่ถอดฝาปิดออก จากนั้นวางแยกไว้อย่างระมัดระวัง
   การถอดฝาปิดออกจากขวดโดยที่มีฝาปิดแบบบิดเพื่อเปิดออก
  • หากขวดหมึกของคุณมีฝาปิดแบบปิดด้านบน ให้บิดฝาปิดเพื่อถอดฝาปิดออกมา ดึงแถบซีลเพื่อแกะแถบปิดออก จากนั้นกำจัดขยะอย่างระมัดระวัง เปลี่ยนและขันฝาปิดบนขวดให้แน่น จากนั้นเปิดฝา
   การถอดฝาปิดออกจากขวดโดยที่มีฝาปิดแบบปิดด้านบน
 3. พลิกขวดหมึกเพื่อให้ด้านล่างหงายขึ้น วางบนช่องแทงค์หมึก จากนั้นค่อยๆ กดขวดลงไปในช่อง
  หากหมึกไม่ไหลออกจากขวด ให้ถอดและใส่ขวดกลับเข้าไปที่ช่องของแทงค์หมึก ห้าม บีบขวดหมึก
  การเติมหมึกในแทงค์หมึก
 4. หลังจากเติมหมึกในแทงค์หมึกแล้ว ให้พลิกขวดหมึกตั้งขึ้น จากนั้นใส่ฝาปิดขวดหมึก
 5. ปิดฝาปิดแทงค์หมึก
  การปิดฝาปิดแทงค์หมึก
 6. ทำขั้นตอนก่อนหน้านี้ซ้ำเพื่อเติมถังหมึกอื่น
  การเติมหมึกส่วนที่เหลือของแทงค์หมึก
 7. จัดเก็บหมึกที่เหลือไว้ในที่แห้งและเย็น
 8. ปิดฝาด้านหน้า
  การปิดฝาครอบด้านหน้า

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งหัวพิมพ์

ติดตั้งหัวพิมพ์ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
 1. เปิดฝาครอบด้านหน้า จากนั้นเปิดฝาครอบช่องหัวพิมพ์
  การเปิดฝาครอบด้านหน้าและฝาครอบช่องหัวพิมพ์
 2. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 3. ยกมือจับพลาสติกที่บรรจุภัณฑ์ของหัวพิมพ์ขึ้น
  ยกมือจับพลาสติกขึ้น
 4. ค่อย ๆ กดที่ล็อคหัวพิมพ์เพื่อเปิดออก
  กดที่ล็อคหัวพิมพ์เพื่อปลดออก
 5. นำแถบพลาสติกออก และนำไปรีไซเคิล
  การนำชิ้นส่วนพลาสติกออกมา
 6. เปิดบรรจุภัณฑ์หัวพิมพ์และนำหัวพิมพ์ออกมา
  การนำหัวพิมพ์ออกมาจากบรรจุภัณฑ์
 7. ดึงจุกอุดสีส้มออกตรง ๆ จากด้านบนของหัวพิมพ์
  การสลักสีส้มออก
 8. ลอกเทปออกจากหัวพิมพ์โดยใช้แถบดึง
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวพ่นหมึก อย่าเปลี่ยนเทปป้องกันที่หน้าสัมผัส การสัมผัสส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  การลอกเทปออกจากหน้าสัมผัสทองแดง
 9. เลื่อนหัวพิมพ์ใหม่ให้เอียงขึ้นเล็กน้อยเข้าไปในช่องที่ว่าง แล้วค่อยๆ ดันเข้าเข้าจนล็อคเข้าที่
  • ใส่หัวพิมพ์หมึกดำลงในช่องด้านขวา
  • ใส่หัวพิมพ์หมึกสามสีลงในช่องด้านซ้าย
  การใส่หัวพิมพ์
 10. ปิดขาล็อคแคร่หัวพิมพ์โดยกดลงให้แน่นจนกระทั่งล็อคเข้า
  การปิดสลัก
    หมายเหตุ
  อย่าเปิดขาล็อคแคร่หัวพิมพ์สีน้ำเงินหลังจากติดตั้งหัวพิมพ์ ยกเว้นในกรณีที่คุณกำลังติดตั้งหัวพิมพ์ใหม่ หรือเคลื่อนย้ายเครื่องพิมพ์เป็นระยะไกล
  ห้ามเปิดสลักแคร่ตลับหมึก
 11. ปิดฝาช่องหัวพิมพ์ จากนั้นปิดฝาด้านหน้า

ขั้นตอนที่ 4: ใส่กระดาษและจัดเรียงหัวพิมพ์

ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาเข้าไปในถาดป้อนกระดาษหลังจากติดตั้งหัวพิมพ์
 1. ยกถาดป้อนกระดาษ จากนั้นดึงขยายถาดกระดาษขาออก
  การยกถาดป้อนกระดาษและดึงขยายถาดกระดาษขาออก
 2. เลื่อนตัวปรับแนวกระดาษไปทางซ้าย
  เลื่อนตัวปรับแนวกระดาษไปทางซ้าย
 3. โหลดปึกกระดาษธรรมดาเข้าในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นเลื่อนตัวปรับแนวกระดาษจนชิดกับปึกกระดาษ
  การใส่กระดาษธรรมดาและตัวเลื่อนตัวปรับแนวกระดาษเข้า
 4. จัดเรียงหัวพิมพ์
  บันทึก
  ปกติจะได้ยินเสียงที่มาจากเครื่องพิมพ์เป็นเวลาหลายนาทีหลังจากการจัดเรียงตลับหมึกจะเริ่มขึ้น
  • หากหน้าจัดเรียงหัวพิมพ์ได้รับการพิมพ์โดยอัตโนมัติ ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสแกน และจัดเรียงหัวพิมพ์
  • หากหน้าจัดเรียงหัวพิมพ์ไม่พิมพ์ออกมา ให้ทำตามคำแนะนำบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์หน้าจัดเรียงหัวพิมพ์ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสแกน และจัดเรียงหัวพิมพ์

ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วและึัคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ต่อไปได้ อย่าพยายามเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์จนกว่าจะได้รับแจ้งจากซอฟต์แวร์ในขณะติดตั้งซอฟต์แวร์
ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์การพิมพ์ได้จาก 123.hp.com


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย