ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Smart Tank 500, 600 - การใส่กระดาษ ซอง

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Smart ถัง๕๐๐และ๕๐๘ All-in-one, Smart Tank ๕๑๑, ๕๑๔, ๕๑๕, ๕๑๖, ๕๑๗, ๕๑๘, ๕๑๙, ๕๓๐, ๕๓๑, ๕๓๘, ๖๑๕, ๖๑๗, ๖๑๘, ๕๕๑, ๕๕๕, ๕๕๙, ๕๗๐, ๕๗๑, ๖๕๑, ๖๕๕,,,,,,,, และ Wireless all-in-one
เอกสารชุดนี้ระบุคำแนะนำในการใส่กระดาษเปล่า กระดาษภาพถ่าย และซองในเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย