ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - ติดตั้งและใช้งานแอป HP Smart (Mac)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP และแอพ HP Smart สำหรับคอมพิวเตอร์ระบบ (Mac)
แอพ HP Smart ประกอบไปด้วยชุดเครื่องมือสำหรับพิมพ์ สแกน ตรวจสอบระดับหมึกและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณผ่านเครือข่ายไร้สาย
บันทึก
เอกสารนี้ใช้สำหรับแอป HP Smart บน Mac หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ Windows 10 หรืออุปกรณ์มือถือ Android หรือ Apple iOS ให้ไปที่ Install and Use the HP Smart App (Windows 10) (ติดตั้งและใช้แอป HP Smart (Windows 10)) หรือ Install and Use the HP Smart App (Android, iOS) (การติดตั้งและใช้แอป HP Smart (Android, iOS))‎

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งแอพ HP Smart

ติดตั้งแอพ HP Smart จากนั้นเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณเข้าไป
 1. ไปที่ HP Smart (ภาษาอังกฤษ) เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ HP Smart บน Mac ที่ใช้ macOS 10.12 หรือใหม่กว่า
 2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดแอพ HP Smart จากนั้นคลิกที่ เครื่องหมายบวก
 3. ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเครื่องพิมพ์ของคุณหรือตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใหม่

ขั้นตอนที่ 2: พิมพ์หรือสแกนเอกสารและภาพถ่าย

จากหน้าจอหลักของแอพ HP Smart ให้คลิกที่แถบรายการเพื่อพิมพ์หรือสแกนเอกสารจากเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือสแกนภาพถ่ายผ่านกล้องของอุปกรณ์ระบบ Mac
หน้าหลักแอพ HP Smart

ขั้นตอนที่ 3: การจัดการการกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์ ข้อความ และวัสดุสิ้นเปลือง

จากหน้าจอหลัก ให้คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อดูสถานะเครื่องพิมพ์ พิมพ์รายงาน สั่งวัสดุสิ้นเปลือง เปลี่ยนการกำหนดลักษณะเครื่องพิมพ์ และเข้าดูแผงข้อมูล HP Instant Ink ของคุณ
บันทึก
ข้อมูลเครื่องพิมพ์ รายงานและชุดเครื่องมือต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามเครื่องพิมพ์ที่ใช้
 • View printer status (ดูสถานะเครื่องพิมพ์): ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์พร้อมใช้งาน รูปสามเหลี่ยมเตือนสีเหลือง จะปรากฏขึ้นเมื่อมีข้อควรระวังเกิดขึ้น คุณยังสามารถรับข้อมูลเครื่องพิมพ์ เช่น ที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์ สถานะการติดตั้ง และสถานะเครือข่าย
 • ตรวจสอบหมึกหรือระดับผงหมึกและสั่งวัสดุสิ้นเปลือง: ดูระดับหมึกหรือผงหมึกโดยประมาณบนหน้าจอหลัก ในการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง ให้คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณ และคลิก Supply Status (สถานะวัสดุสิ้นเปลือง) จากนั้นคลิก Order Supplies (สั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลือง)
 • เข้าใช้งานแผงข้อมูล HP Instant Ink: คลิก HP Instant Ink เพื่อเปิดแผงข้อมูล HP Instant Ink ของคุณ หรือลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ของคุณใน HP Instant Ink
 • ดูสถานะและข้อมูลเครือข่ายไร้สาย: คลิกเครื่องพิมพ์ของคุณแล้วคลิก Network Information (ข้อมูลเครือข่าย) เพื่อดูข้อมูลเช่น IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ ชื่อ Wi-Fi Direct และสถานะเครือข่าย
 • เครื่องมือพิมพ์รายงานและการเข้าดู: คลิก Printer Reports (รายงานเครื่องพิมพ์) เพื่อพิมพ์รายงาน เช่น รายงานสถานะเครื่องพิมพ์ หน้ากำหนดค่าเครือข่าย หรือรายงานคุณภาพการพิมพ์ คลิก Printer Quality Tools (เครื่องมือคุณภาพการพิมพ์) เพื่อดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
 • เปิด Embedded Web Server (EWS) ของเครื่องพิมพ์ขึ้นมา: คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณจากนั้นคลิกAdvanced Settings (ค่าขั้นสูง) เพื่อเปิด Embedded Web SERVER (EWS) ของเครื่องพิมพ์
 • ลืมเครื่องพิมพ์: คลิกเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วคลิก Forget this printer (ลืมเครื่องพิมพ์นี้) เพื่อลบเครื่องพิมพ์ออกจากแอพ HP Smart
 • Quick อ้างอิง: คลิกที่เครื่องพิมพ์ของคุณจากนั้นคลิก Quick accounts (อ้างอิงด่วน) เพื่อเปิดหน้าเอกสารที่จำเป็นของเครื่องพิมพ์หรือหน้าแรกของเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 4: เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและทรัพยากรเพิ่มเติม

จากหน้าจอหลักแอป HP Smart ให้ค้นหาคุณสมบัติเพิ่มเติมของแอป HP Smart
บันทึก
อาจไม่สามารถเลือกใช้งานคุณสมบัติบางอย่างสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • Print Anywhere ใช้อุปกรณ์พกพาของคุณเพื่อส่งงานพิมพ์ทางอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณไม่อยู่บริเวณใกล้กับเครื่องพิมพ์ มีในเครื่องพิมพ์ HP ที่เลือก ไปที่หัวข้อ Print Anywhere กับแอพ HP Smart เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Smart Tasks: สร้างชอร์ตคัทสำหรับการพิมพ์ การส่งอีเมล หรือการบันทึกไฟล์จากแอพ HP Smart ให้ไปที่ ใช้งาน Smart Tasks เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Mobile Fax: ส่งแฟกซ์จาก Mac ของคุณไปยังเครื่องแฟกซ์หรือเครื่องพิมพ์ที่รับแฟกซ์ได้ ไปที่ Sending Faxes with the HP Smart app (การส่งแฟกซ์ด้วยแอป HP Smart) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
 • เล่น & เรียนรู้: สืบค้นเนื้อหาที่มีการพิมพ์ฟรีสำหรับเด็กเช่นแผ่นการเรียนรู้สีหน้าปริศนาการอ่านข้อมูลและอีกมากมาย
 • วิธีใช้และการสนับสนุน: เรียนรู้เกี่ยวกับบริการที่มีให้ใช้งานกับเครื่องพิมพ์ของคุณ เช่น HP Connected และ HP ePrint และค้นหาเอกสารวิธีการและการแก้ไขปัญหาจากฝ่ายสนับสนุนของ HP
 • แท็บHP Smart : ปรับแต่งหน้าจอหลักของคุณและรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ประกาศความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงการเก็บข้อมูล โอกาสในการแสดงความคิดเห็น และอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แอพและการแก้ไขปัญหาได้จากหัวข้อต่อไปนี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย