ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Pro M454 - การติดตั้งเครื่องพิมพ์ (ฮาร์ดแวร์)

เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการตั้งค่าชิ้นส่วนทางกายภาพของเครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์
หากติดตั้งฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์แล้ว โปรดดู ขั้นตอนที่ 10: ติดตั้งซอฟต์แวร์ ที่ส่วนท้ายของเอกสารนี้สำหรับความช่วยเหลือในการติดตั้งซอฟต์แวร์
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์:


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย