ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ScanJet - วิธีส่งไปยังปลายทาง

คุณสมบัติ ส่งไปยัง ในซอฟต์แวร์ HP Scan จะช่วยให้สามารถส่งเอกสารที่สแกนไปยังปลายทางต่อไปนี้ได้:
 • โฟลเดอร์ภายในเครื่องหรือเครือข่าย
 • อีเมล
 • Google Drive
 • Dropbox
 • OneDrive
 • SharePoint
 • FTP
 • SFTP

เค้าโครงกล่องโต้ตอบส่งไปยัง

ส่วนล่างของแท็บ ปลายทาง คือหน้าต่าง ส่งไปยัง เนื้อหาและรูปแบบของหน้าต่างนี้ จะขึ้นอยู่กับปลายทาง ส่งไปยัง ที่เลือก หน้าต่างจะมีทั้งองค์ประกอบทั่วไปและองค์ประกอบเฉพาะ ปุ่ม กำหนดค่า จะปรากฏขึ้นเมื่อปลายทางกำหนดให้ทำการตั้งค่าแบบครั้งเดียวหรือรับรองความถูกต้อง ค่าในการกำหนดค่าที่สามารถเปลี่ยนได้ทันที จะปรากฏอยู่ในส่วนการควบคุมเฉพาะปลายทาง ตัวอย่างค่าในการกำหนดค่าเหล่านี้ได้แก่ชื่อพาธและเป้าหมายอีเมล
รูปภาพ : เค้าโครงกล่องโต้ตอบส่งไปยัง
ช่องทำเครื่องหมาย บันทึกสำเนาภายในเครื่อง และปุ่ม ตั้งค่าสำเนาภายในเครื่อง จะปรากฏขึ้นสำหรับปลายทางทั้งหมด ยกเว้น ภายในเครื่องและบนเครือข่าย คุณสมบัตินี้จะช่วยให้สามารถทำการบันทึกสำเนาของไฟล์ที่ส่งไปยังปลายทางหลักเก็บไว้ภายในเครื่องด้วย
หลังจากเลือกปุ่ม ตั้งค่าสำเนาภายในเครื่อง กล่องโต้ตอบ กำหนดค่าสำเนาภายในเครื่อง จะปรากฏขึ้น เลือกโฟลเดอร์ภายในเครื่องที่ต้องการเก็บสำเนา ชื่อไฟล์จะอิงตามชื่อไฟล์ปลายทาง โดยจะใช้กฎเดียวกันในการเพิ่มเลขนับไฟล์
การเลือก แสดงกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น จะเป็นการแสดงกล่องโต้ตอบก่อนทำการบันทึกไฟล์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ไขตำแหน่งหรือชื่อไฟล์ก่อนดำเนินการบันทึกจริงได้
ใช้ปุ่มเลือก หลังจากบันทึกไฟล์ ต่อไปนี้ เพื่อระบุว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่บันทึกไฟล์เสร็จ:
 • เปิดไฟล์
 • เรียกใช้งาน Windows Explorer
 • ไม่ทำอะไรเลย
รูปภาพ : กำหนดค่าสำเนาภายในเครื่อง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย