ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP ScanJet - วิธีสแกนเอกสารในรูปแบบข้อความที่สามารถแก้ไขได้

ขณะสแกนเอกสาร คุณจะสามารถใช้ซอฟต์แวร์ HP Scan เพื่อสแกนเอกสารให้อยู่ในรูปแบบที่คุณสามารถค้นหา คัดลอก วาง และแก้ไขได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขจดหมาย ข่าวที่ตัดจากหนังสือพิมพ์ และเอกสารอื่น ๆ อีกมากมายได้
บันทึก
ไม่แนะนำให้ทำการสแกนเอกสารในรูปแบบข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ที่ระดับความละเอียดต่ำกว่า 300 dpi

ภาษาที่รองรับ

ระบบรองรับการสแกนเอกสารในรูปแบบข้อความที่สามารถแก้ไขได้ในภาษาต่อไปนี้:
 • อัลบาเนีย
 • อะราบิก
 • บัลแกเรีย
 • คาตาลัน
 • จีนประยุกต์
 • จีนดั้งเดิม
 • โครเอเชีย
 • เช็ก
 • เดนมาร์ก
 • ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์)
 • อังกฤษ (ทั้งสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา)
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส)
 • เยอรมัน (เยอรมนี)
 • กรีก
 • ฮิบรู
 • ฮังการี
 • อิตาลี (อิตาลี)
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลี
 • ลิทัวเนีย
 • นอร์เวย์ (บ็อกมาล)
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส (บราซิล)
 • โปรตุเกส ( โปรตุเกส)
 • โรมาเนีย
 • รัสเซีย
 • สโลวัก
 • สโลวีเนีย
 • สเปน (จัดเรียงแบบดั้งเดิม)
 • สวีเดน
 • ตุรกี
 • ยูเครน

แนวทางการสแกนเอกสารในรูปแบบข้อความที่สามารถแก้ไขได้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระจกของสแกนเนอร์หรือหน้าต่างของอุปกรณ์ป้อนกระดาษนั้นสะอาด คราบเปื้อนหรือฝุ่นบนกระจกของสแกนเนอร์หรือหน้าต่างอุปกรณ์ป้อนกระดาษ อาจส่งผลให้ซอฟต์แวร์ไม่สามารถแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบข้อความที่สามารถแก้ไขได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่เอกสารอย่างถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ต้นฉบับอย่างถูกต้อง และเอกสารไม่เบี้ยว
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความบนเอกสารนั้นมีความชัดเจน การจะแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบข้อความที่สามารถอ่านได้อย่างสมบูรณ์ ต้นฉบับจะต้องชัดเจนและมีคุณภาพสูง
  สภาวะต่อไปนี้อาจส่งผลให้ซอฟต์แวร์ไม่สามารถแปลงเอกสารได้:
  • ข้อความบนต้นฉบับซีดจางหรือยับย่น
  • ข้อความมีขนาดเล็กเกินไป
  • โครงสร้างของเอกสารซับซ้อนเกินไป
  • ข้อความเบียดแน่นกันจนเกินไป ตัวอย่างเช่น หากข้อความที่ซอฟต์แวร์แปลงมีตัวอักษรขาดหายไปหรือรวมกัน "rn" อาจปรากฏเป็น "m"
  • ข้อความอยู่บนพื้นหลังที่มีสี สีของพื้นหลังอาจทำให้ภาพที่อยู่ด้านหน้ากลมกลืนมากเกินไป
 • เลือกโปรไฟล์ที่ถูกต้อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกทางลัดหรือพรีเซ็ตที่สามารถทำการสแกนในรูปแบบข้อความที่สามารถแก้ไขได้ ตัวเลือกเหล่านี้จะใช้การตั้งค่าการสแกน ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้งานสแกนของคุณมีคุณภาพสูงสุด
  • Windows: ใช้ทางลัด บันทึกเป็นข้อความที่แก้ไขได้ (OCR) หรือ บันทึกเป็น PDF
  • OS X: ใช้พรีเซ็ต เอกสาร

สแกนเอกสารในรูปแบบข้อความที่สามารถแก้ไขได้ (Windows)

 1. ใส่ต้นฉบับหน้าที่พิมพ์คว่ำลงบนกระจกของสแกนเนอร์ หรือหงายหน้าที่พิมพ์ขึ้นในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ
 2. เปิดซอฟต์แวร์ HP Scan ซอฟต์แวร์นี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ HP ในเมนูเริ่มของ Windows
 3. เลือกหนึ่งในทางลัดต่อไปนี้:
  • บันทึกเป็นข้อความที่แก้ไขได้ (OCR)
   • เลือก Text (.txt) เป็น ประเภทไฟล์ปลายทาง หากคุณต้องการดึงเฉพาะข้อความออกจากเอกสาร โดยไม่สนใจการจัดรูปแบบของต้นฉบับ
   • เลือก Rich Text (.rtf) เป็น ประเภทไฟล์ปลายทาง หากคุณต้องการดึงข้อความ รวมถึงการจัดรูปแบบบางส่วนของต้นฉับ
  • บันทึกเป็น PDF
   • เลือก Searchable PDF (.pdf) เป็น ประเภทไฟล์ปลายทาง หากคุณต้องการดึงข้อความและสร้างไฟล์ที่สามารถค้นหาได้ภายในโปรแกรมอ่าน PDF
 4. เลือก สแกน
  บันทึก
  เลือกลิงก์ เพิ่มเติม ที่มุมขวาบนของกล่องโต้ตอบ HP Scan เพื่อตรวจสอบและแก้ไขการตั้งค่าสำหรับการสแกน
  เลือก แสดงโปรแกรมแสดงผลหลังการสแกน เพื่อปรับเปลี่ยนภาพที่สแกนภายในหน้าจอแสดงตัวอย่าง

สแกนเอกสารในรูปแบบข้อความที่สามารถแก้ไขได้ (OS X)

 1. ใส่ต้นฉบับหน้าที่พิมพ์คว่ำลงบนกระจกของสแกนเนอร์ หรือหงายหน้าที่พิมพ์ขึ้นในตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ
 2. ดับเบิลคลิกไอคอน HP Scan ไอคอนนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ HP ในโฟลเดอร์ Applications (แอปพลิเคชัน) ที่ระดับบนสุดของฮาร์ดดิสก์
 3. คลิกปุ่ม สแกน และยืนยันอุปกรณ์การสแกนและการตั้งค่า
 4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการสแกนจนเสร็จสมบูรณ์
 5. เมื่อสแกนครบทุกหน้าแล้ว ให้เลือก บันทึก จากเมนู ไฟล์ กล่องโต้ตอบ บันทึก จะปรากฏขึ้น
 6. เลือกประเภทของข้อความที่สามารถแก้ไขได้:
  • เลือก TXT จากเมนูป็อปอัพ รูปแบบ หากคุณต้องการดึงเฉพาะข้อความจากเอกสาร โดยไม่สนใจการจัดรูปแบบของต้นฉบับ
  • เลือก RTF จากเมนูป็อปอัพ รูปแบบ หากคุณต้องการดึงข้อความ รวมถึงการจัดรูปแบบบางส่วนของต้นฉบับ
  • เลือก PDF Searchable จากเมนูป็อปอัพ รูปแบบ หากคุณต้องการดึงข้อความและสร้างไฟล์ที่สามารถค้นหาได้ภายในโปรแกรมอ่าน PDF
 7. เลือก บันทึก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย