ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8020, 8030 - การใส่คืนตลับหมึก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8028, 8035 และ OfficeJet 8022 All-in-One
เอกสารชุดนี้ระบุขั้นตอนในการใส่คืนตลับหมึก

เปลี่ยนตลับหมึก

เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
 1. เปิดฝาครอบด้านหน้า จากนั้นยกฝาครอบตลับหมึก
  การเปิดฝาครอบด้านหน้าเครื่องพิมพ์
 2. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 3. นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 4. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีส้มย้อนกลับไปตรง ๆ เพื่อแกะห่อพลาสติกออกจากตลับหมึกพิมพ์
    หมายเหตุ
  ดึงแถบดึงสีส้มและห่อพลาสติกออกก่อนนำฝาสีส้มออกในขั้นตอนต่อไป ไม่เช่นนั้นหมึกอาจรั่วจากตลับหมึก ขณะนำห่อพลาสติกออก ฉลากกระดาษที่ด้านบนของตลับหมึกจะฉีกออกเล็กน้อยเพือช่วยในการระบายอากาศ
   ดึงแถบสีส้มที่ซองย้อนตรง ๆ
 5. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง จากนั้นบิดฝาสีส้มทวนเข็มนาฬิกาเพื่อหักออกจากตลับหมึก
   การบิดฝาสีส้มเพื่อหักออกจากตลับหมึก
 6. ค่อย ๆ ดันแถบยื่นบนตลับหมึกออก
    หมายเหตุ
  ระวังอย่าดันแถบยื่นเกินกว่า 1.27 ซม. (0.5 นิ้ว) การดันแถบยื่นมากเกินไปอาจทำให้ตลับหมึกได้รับความเสียหายหรือทำให้วัสดุแตกหักได้
   ค่อย ๆ ดันแถบยื่นออกจากตลับหมึก
  1. ดันแถบยื่นออกจากตลับหมึก
  2. อย่าง้างแถบตลับหมึกเกินกว่า 1.27 ซม. (0.5 นิ้ว)
 7. เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นกดลงที่ตลับหมึกจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  การใส่ตลับหมึก
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่อื่น ๆ
 9. การเปิดฝาปิดด้านหน้าหรือฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย