ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8010, Pro 8020 และ 8030 - การพิมพ์หน้าทดสอบ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8010, 8012, 8013, 8015, 8022 และ Pro 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8028 และ 8035 All-in-One
รายงานของเครื่องพิมพ์จะระบุข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์และช่วยในการแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์ เช่น เกี่ยวกับการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือหมึกพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย