ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8020, 8030 - การใส่กระดาษ, ซองจดหมาย

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 8020, 8021, 8022, 8023, 8024, 8025, 8026, 8028, 8035 และ OfficeJet 8022 All-in-One
ใส่กระดาษธรรมดาหรือกระดาษ Legal ซองจดหมาย หรือกระดาษภาพถ่ายลงในถาดป้อนกระดาษ
  หมายเหตุ
อย่าใส่กระดาษหลายประเภทลงในถาดป้อนกระดาษพร้อมกัน และอย่าใส่กระดาษขณะเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย