ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - คุณสมบัติ Print Anywhere กับแอพ HP Smart

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่ายไร้สายของ HP และแอพ HP Smart บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตระบบ Android หรือ Apple iOS และคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 10 และ macOS
Print Anywhere เป็นคุณสมบัติของแอพ HP Smart คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณใช้อุปกรณ์พกพาระบบ Android หรือ iOS หรือคอมพิวเตอร์ระบบ Windows 10 เพื่อตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์และส่งงานพิมพ์เมื่อคุณอยู่ห่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งแอพ HP Smart

คุณสมบัติ Print Anywhere ใช้ได้สำหรับเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น ดูว่าเครื่องพิมพ์ของคุณทำงานเข้ากับคุณสมบัติ Print Anywhere จากแอพ HP Smart หรือไม่
บันทึก
หากคุณไม่ต้องการติดตั้งแอพ HP Smart ในตอนนี้ ไปที่ โซลูชันการพิมพ์ผ่านอุปกรณ์พกพา เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับคุณสมบัติ Print Anywhere หรือไม่
  1. ดาวน์โหลดและติดตั้ง HP Smart จาก 123.hp.com
  2. จากหน้าจอหลักของ HP Smart ให้เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ Printer Settings (การจั้งค่าเครื่องพิมพ์) เพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่าเครื่องพิมพ์
  3. หาก Print Anywhere แสดงขึ้นมาภายใต้ Options (ตัวเลือก) หรือ Services (บริการ) แสดงว่าเครื่องพิมพ์ของคุณรองรับคุณสมบัตินี้
    ตัวอย่างของความเข้ากันได้ของ Print Anywhere ในแอพ HP Smart
    ตัวอย่างเครื่องพิมพ์ที่รองรับคุณสมบัติ Print Anywhere

ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งาน Print Anywhere

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Print Anywhere จากแอพ HP Smart อ่านหัวข้อที่ตรงกับระบบปฏิบัติการของคุณ
หาก Print Anywhere ถูกเปิดใช้งานอยู่แล้ว ให้ข้ามไปที่ Use Print Anywhere (ใช้ Print Anywhere)

ขั้นตอนที่ 3: การใช้ Print Anywhere

ตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์ ส่งงานพิมพ์ และใช้คุณสมบัติอื่นๆ ของแอพ HP Smart คุณสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้เมื่อคุณอยู่ห่างจากเครื่องพิมพ์ และอยู่บนเครือข่ายโทรศัพท์หรือเครือข่ายไร้สายอื่น คุณสมบัติที่รองรับของแอพ HP Smart จะทำงานในลักษณะเดียวกับเมื่อคุณใช้ Print Anywhere
  • ตรวจสอบสถานะของเครื่องพิมพ์: ตรวจสอบระดับหมึกในตลับหมึก ตรวจสอบบัญชี Instant Ink สั่งซื้อตลับหมึกพิมพ์ เป็นต้น
  • Print (พิมพ์): เลือกแถบรายการ Print (พิมพ์) เพื่อพิมพ์เอกสารและภาพถ่ายที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพา ที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ หรือบัญชีผู้ใช้โซเชียลมีเดียของคุณ
  • Copy (ถ่ายสำเนา) (Android/iOS เท่านั้น): เลือกแถบรายการ Copy (ถ่ายสำเนา) เพื่อถ่ายสำเนา แก้ไข และพิมพ์เอกสารหรือภาพถ่ายจากกล้องของอุปกรณ์พกพาหรือเว็บแคมของคุณ การถ่ายสำเนาจะไม่ถูกบันทึกไว้ คุณสมบัตินี้ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์บางรุ่นเท่านั้น
บันทึก
คุณสมบัติบางตัวของแอพ HP Smart และค่าเครื่องพิมพ์บางค่าจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อเชื่อมต่อกับ Print Anywhere จากระยะไกล รวมถึงการสแกน รายงานเครื่องพิมพ์ และชุดเครื่องมือวินิจฉัยปัญหา เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติของแอพทั้งหมด ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาของคุณเข้ากับเครือข่ายเดียวกับเครื่องพิมพ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่:

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตรวจดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Print Anywhere


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย