ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet 8010, Pro 8020 และ 8030 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet ๘๐๑๐, ๘๐๑๒, ๘๐๑๓, ๘๐๑๕, ๘๐๒๒และ Pro ๘๐๒๐, ๘๐๒๑, ๘๐๒๒, ๘๐๒๓, ๘๐๒๔, ๘๐๒๕, 8025e, ๘๐๒๖, ๘๐๒๘, ๘๐๒๕,,,, และ 8035e all-in-one
ในการติดตั้งเครื่องพิมพ์เป็นครั้งแรก ให้นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง ต่อสายไฟ ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ ใส่กระดาษ จากนั้นจัดเรียงหัวพิมพ์
บันทึก
หากคุณกำลังค้นหาซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ ไปที่ 123.hp.com

ขั้นตอนที่ 1: นำเครืองพิมพ์ออกจากกล่อง

นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง จากนั้นให้แกะเทป สติ๊กเกอร์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากเครื่องพิมพ์
 1. นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง
 2. ลอกฟิล์มบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ออก
  การลอกเทปออกจากเครื่องพิมพ์
 3. ยกฝาสแกนเนอร์ จากนั้นลอกวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกกระจกสแกนเนอร์
  การนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากแท่นวางของสแกนเนอร์
 4. ปิดฝาสแกนเนอร์
  การปิดฝาสแกนเนอร์

ขั้นตอนที่ 2: ต่อสายไฟและตั้งค่า

ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ
บันทึก
อย่าเพิ่งต่อสาย USB ในตอนนี้ การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
  การเสียบต่อสายไฟ
 2. หากเครื่องพิมพ์ไม่เปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด)
 3. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กดเลือกภาษาที่ต้องการ จากนั้นกดเลือก Confirm (ยืนยัน)
 4. เลือกประเทศ/ภูมิภาคของคุณ จากนั้นกดเลือก Confirm (ยืนยัน)

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งตลับหมึก

ติดตั้งตลับหมึก HP ที่จัดมาให้ในกล่องพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณ
 1. เปิดฝาครอบด้านหน้า จากนั้นยกฝาครอบตลับหมึก
  การเปิดฝาครอบด้านหน้าเครื่องพิมพ์
 2. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 3. ดึงพลาสติกป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพ์
  การนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ออกจากแคร่ตลับหมึก
 4. นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีส้มย้อนกลับไปตรง ๆ เพื่อแกะห่อพลาสติกออกจากตลับหมึกพิมพ์
    หมายเหตุ
  ดึงแถบดึงสีส้มและห่อพลาสติกออกก่อนนำฝาสีส้มออกในขั้นตอนต่อไป ไม่เช่นนั้นหมึกอาจรั่วจากตลับหมึก ขณะนำห่อพลาสติกออก ฉลากกระดาษที่ด้านบนของตลับหมึกจะฉีกออกเล็กน้อยเพือช่วยในการระบายอากาศ
  ดึงแถบสีส้มที่ซองย้อนตรง ๆ
 5. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง จากนั้นบิดฝาสีส้มทวนเข็มนาฬิกาเพื่อหักออกจากตลับหมึก
  การบิดฝาสีส้มเพื่อหักออกจากตลับหมึก
 6. เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นกดลงที่ตลับหมึกจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  ติดตั้งตลับหมึก
 7. ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำเพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่น
 8. การเปิดฝาปิดด้านหน้าหรือฝาครอบตลับหมึกพิมพ์
 9. หลังจากเครื่องพิมพ์สิ้นสุดการเริ่ม ให้กด OK (ตกลง)

ขั้นตอนที่ 4: ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ

ใส่กระดาษ U.S. letter หรือ A4 ลงในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นจัดเรียงหัวพิมพ์โดยใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติ
 1. เลื่อนถาดป้อนกระดาษออก ดึงวัสดุบรรจุภัณฑ์ออก จากนั้นเลื่อนตัวกั้นแนวกระดาษออก
  การเปิดถาดป้อนกระดาษออก และเลื่อนตัวกั้นแนวกระดาษออก
 2. ใส่กระดาษสีขาวลงในถาดป้อนกระดาษโดยให้ด้านกว้างหันไปด้านหน้า และคว่ำด้านที่จะพิมพ์ลง
  การโหลดกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ
 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ
  เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษ
 4. ดันถาดป้อนกระดาษเข้าในเครื่องพิมพ์
 5. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ เลือก OK (ตกลง)
  หน้าจัดเรียงตลับหมึกจะจัดพิมพ์ออกมา
 6. เปิดฝาสแกนเนอร์ จากนั้นวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงตลับหมึกบนกระจกสแกนเนอร์ วางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงตลับหมึกคว่ำลงโดยให้ด้านบนของหน้าได้แนวกับแนวกั้นแบบร่องใกล้กับมุมด้านหลังของกระจก
  จัดวางต้นฉบับสำหรับจัดเรียงตลับหมึกที่แผ่นกระจกของสแกนเนอร์
 7. ปิดฝาสแกนเนอร์ แล้วกด Scan (สแกน)
  เครื่องพิมพ์สแกนหน้าการจัดเรียง และข้อความ Alignment Successful (จัดเรียงเสร็จสิ้น) ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
 8. รีไซเคิลต้นฉบับสำหรับจัดเรียงตลับหมึกและวัสดุบรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนที่ 5: ต่อสายแฟกซ์ (รุ่น 8020 และ 8030)

หากคุณมีแผนการใช้ระบบแฟกซ์ ให้ใช้สายแฟกซ์ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์บ้านที่ใช้ได้
ต่อสายแฟกซ์เข้ากับช่องเสียบสายโทรศัพท์ที่ผนัง จากนั้นต่อปลายอีกด้านที่ช่องเสียงพอร์ต LINE ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์
หากคุณใช้เครื่องตอบรับอัตโนมัติ ให้ต่อสายแฟกซ์เข้ากับเครื่อง จากนั้นต่อปลายอีกด้านเข้ากับช่องเสียบพอร์ตแฟกซ์ EXT
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ วิธีการรับส่งแฟกซ์

ขั้นตอนที่ 6: ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

ฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ HP ของคุณติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วและึัคุณสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์การพิมพ์ต่อไปได้ อย่าพยายามเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์จนกว่าจะได้รับแจ้งจากซอฟต์แวร์ในขณะติดตั้งซอฟต์แวร์
ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์การพิมพ์ได้จาก 123.hp.com


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย