ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Pro MFP M329, M428-M429, M479 - สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย

แนะนำ

ใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ในการสแกนเอกสารและบันทึกในโฟลเดอร์บนเครือข่าย
ในการใช้คุณสมบัตินี้ เครื่องพิมพ์ต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย และคุณสมบัติสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่ายต้องได้รับการกำหนดค่าโดยใช้วิซาร์ดการตั้งค่าสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย (Windows) หรือ HP Embedded Web Server สำหรับคำแนะนำในการกำหนดค่าคุณสมบัติ ให้ไปที่ Set up Scan to Network Folder (ตั้งค่าสแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย)

สแกนไปที่โฟลเดอร์เครือข่าย

 1. วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร์หรือในอุปกรณ์ป้อนกระดาษตามเครื่องหมายในเครื่องพิมพ์
 2. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอน Scan (สแกน) และจากนั้นให้แตะไอคอน Network Folder (โฟลเดอร์เครือข่าย)
 3. ในรายการโฟลเดอร์เครือข่าย ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการบันทึกเอกสาร
 4. หากมีข้อความแจ้ง ให้ป้อนรหัส PIN
 5. เลือกประเภทไฟล์จากรายการ บันทึกเป็น
 6. แตะที่ <Filename> และใช้แผงปุ่มกดเพื่อกำหนดชื่อไปยังไฟล์ที่สแกน แตะ Done (เสร็จสิ้น)
 7. หากคุณต้องการดูตัวอย่างการสแกน หรือเปลี่ยนตัวเลือกการสแกน ให้ทำดังนี้:
  • ในการดูตัวอย่างการสแกน ให้แตะไอคอน Preview (ดูตัวอย่าง) หรือ Touch to Preview (แตะเพื่อดูตัวอย่าง) (ตัวเลือกดูตัวอย่างการสแกนจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์)
  • สำหรับตัวเลือกการสแกนเพิ่มเติม ให้แตะไอคอนการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า
 8. แตะ Send (ส่ง) หรือ Start Scan (เริ่มสแกน)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย