ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed MFP E62555-E62575, E62655-E62675 - เปลี่ยนตลับผงหมึก

เครื่องพิมพ์นี้จะแจ้งเมื่อระดับตลับผงหมึกเหลือน้อย อายุการใช้งานจริงของตลับผงหมึกที่เหลืออยู่อาจแตกต่างกัน ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับผงหมึกในขณะนี้ โปรดพิจารณาการเตรียมตลับผงหมึกสำหรับเปลี่ยนเพื่อติดตั้งเมื่อคุณภาพการพิมพ์ไม่สามารถยอมรับได้

ข้อมูลตลับผงหมึก

บันทึก
ตลับผงหมึก High Yield มีผงหมึกมากกว่าตลับหมึกมาตรฐานสำหรับจำนวนหน้ามากขึ้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.hp.com/go/learnaboutsupplies
ห้ามนำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าคุณพร้อมที่จะใช้
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงเกิน 2-3 นาที หากต้องถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน ให้คลุมดรัมส่งภาพสีเขียวไว้
ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงส่วนประกอบตลับผงหมึก
ตลับหมึกจำนวนหน้าที่พิมพ์ปกติและตลับหมึกจำนวนหน้าที่พิมพ์ได้มากเป็นพิเศษ
รูปภาพ : ตลับหมึกจำนวนหน้าที่พิมพ์ปกติและตลับหมึกจำนวนหน้าที่พิมพ์ได้มากเป็นพิเศษ
ส่วนประกอบตลับผงหมึก
คำบรรยายภาพ
ส่วนประกอบ
1
ตำแหน่ง (ตลับหมึกมาตรฐาน/จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้มาก) หรือมือจับ (จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้สูงเป็นพิเศษ) สำหรับดึงตลับหมึก
2
ชิพหน่วยความจำ
3
ดรัมส่งภาพ
  หมายเหตุ
ห้ามสัมผัสดรัมส่งภาพ รอยนิ้วมืออาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ได้
  หมายเหตุ
หากผงหมึกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับผงหมึก

ถอดและเปลี่ยนตลับหมึก

เมื่อตลับหมึกถึงสถานะเหลือน้อยมาก จะมีข้อความปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม
บันทึก
ปลดล็อคฝาด้านหน้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงตลับหมึกในรุ่น E62655, E62665 และ E62675
 1. กดปุ่มปลดฝาตลับหมึกเพื่อเปิดฝา
  รูปภาพ : เปิดช่องใส่ตลับหมึก
 2. ดึงลิ้นชักตลับหมึก
  รูปภาพ : เปิดช่องใส่ตลับหมึกพิมพ์
 3. จับที่มือจับหรือตำแหน่งของตลับผงหมึกที่ใช้แล้วและดึงขึ้นเพื่อถอดออก
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 4. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากถุงป้องกัน
  รูปภาพ : ตลับผงหมึกใหม่
 5. ถอดฝาครอบสำหรับการขนส่งตลับหมึก
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบสำหรับการขนส่ง
 6. ใส่ตลับผงหมึกในลิ้นชักตลับหมึก
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 7. ปิดลิ้นชักตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ปิดลิ้นชักตลับผงหมึก
 8. ปิดช่องใส่ตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ปิดช่องใส่ตลับหมึก
 9. บรรจุตลับผงหมึกที่ใช้แล้วลงในกล่องของตลับหมึกใหม่ ติดป้ายผนึกสำหรับการจัดส่งแบบชำระเงินล่วงหน้าที่กล่อง และส่งคืนตลับหมึกที่ใช้แล้วไปยัง HP เพื่อรีไซเคิล
  รูปภาพ : รีไซเคิลตลับหมึกที่ใช้แล้ว


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย