ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Managed E65150, E65160 - ภาพเครื่องพิมพ์

ภาพด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

  รูปภาพ : ภาพด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
 1. ถาดกระดาษออก
 2. แผงควบคุมที่มีจอแสดงผลกราฟิกสี
 3. ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ของผู้ผลิตอื่น
 4. พอร์ต USB แบบเข้าถึงง่ายเสียบแฟลชไดรฟ์ USB สำหรับการพิมพ์โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์หรือเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานพอร์ตนี้ก่อนจะใช้
 5. ฝาด้านขวา (ทางเข้าไปที่ฟิวเซอร์และเพื่อแก้ปัญหากระดาษติด)
 6. ถาด 1
 7. ปุ่มเปิด/ปิด
 8. ถาด 2
 9. ชื่อรุ่น
 10. ฝาด้านหน้า (ช่องตลับผงหมึก) ฝาจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อตลับผงหมึกถึงสถานะเหลือน้อยมาก
 11. ปุ่มปลดฝาตลับหมึก (เพื่อเปิดฝาด้านหน้า)
 12. ฝาด้านขวาล่าง (ช่องสำหรับดึงกระดาษที่ติดออก)
 13. ถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น, ถาด 3 (เสริม)

ภาพด้านหลังของเครื่องพิมพ์

  รูปภาพ : ภาพด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 1. ฝาครอบฟอร์แมตเตอร์
 2. ช่องเสียบสำหรับเสียบตัวล็อคสายสัญญาณ
 3. ฟอร์แมตเตอร์ (มีพอร์ตอินเตอร์เฟซ)
 4. ฝาด้านหลัง (ช่องใส่ชุดรวบรวมผงหมึก)
 5. จุดเชื่อมต่อสายไฟ
 6. ฉลากหมายเลขซีเรียลและหมายเลขผลิตภัณฑ์

พอร์ตอินเตอร์เฟซ

  รูปภาพ : พอร์ตอินเตอร์เฟซ
 1. พอร์ตเครือข่าย Ethernet 10/100/1000 สำหรับ Local area network (LAN)
 2. พอร์ตการพิมพ์ USB 2.0 ความเร็วสูง
 3. พอร์ต USB สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ภายนอก (พอร์ตนี้ต้องปิดไว้)สำหรับการพิมพ์ USB ที่เข้าถึงได้ง่าย ให้ใช้พอร์ต USB ใกล้กับแผงควบคุม

มุมมองแผงควบคุม

หน้าจอหลักจะใช้ในการเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ และระบุสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักได้ตลอดเวลาโดยเลือกปุ่มหน้าหลัก
บันทึก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ www.hp.com/support/colorljE65150 หรือ www.hp.com/support/colorljE65160 เลือก Manuals (คู่มือ) แล้วเลือก General reference (ข้อมูลอ้างอิงทั่วไป)
บันทึก
คุณสมบัติที่ปรากฏบนหน้าจอหลักอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 1. ปุ่ม รีเซ็ต
 2. ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงชื่อออก
 3. ปุ่มข้อมูล
 4. ปุ่มวิธีใช้
 5. เวลาปัจจุบัน
 6. บริเวณแอปพลิเคชัน
 7. ตัวแสดงหน้าของหน้าจอหลัก
 8. ปุ่มหน้าหลัก

วิธีการใช้แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

ใช้การดำเนินการต่อไปนี้เพื่อใช้แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์
สิ่งที่ควรทำ
คำอธิบาย
ตัวอย่าง
แตะ
แตะรายการบนหน้าจอเพื่อเลือกรายการหรือเปิดเมนูดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อการเลื่อนผ่านเมนูต่างๆ ให้แตะหน้าจอเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อหยุดการเลื่อน
แตะไอคอน การตั้งค่า เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน การตั้งค่า
ปัด
แตะหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วตามแนวนอนเพื่อเลื่อนหน้าจอไปทางด้านข้าง
ลากนิ้วจนกว่าแอปพลิเคชัน การตั้งค่า จะปรากฏขึ้น
เลื่อน
แตะหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วตามแนวตั้งเพื่อเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลง เมื่อการเลื่อนผ่านเมนูต่างๆ ให้แตะหน้าจอเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อหยุดการเลื่อน
เลื่อนผ่านแอปพลิเคชัน การตั้งค่า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย