ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Managed MFP E67650, E67660 - ข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องพิมพ์

บันทึก
ข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/support/colorljE67650mfp หรือ www.hp.com/support/colorljE67660mfp

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ข้อกำหนดของการจัดการกระดาษ
คุณสมบัติการจัดการกระดาษ
รุ่น E67650dh, E67660z
(ผลิตภัณฑ์ # 3GY31A, 3GY32A)
ถาด 1 (ความจุ 100 แผ่น)
รวมมาด้วย
ถาด 2 (ความจุ 550 แผ่น)
รวมมาด้วย
ถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
บันทึก
รุ่นเหล่านี้รองรับถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่นเสริมได้สูงสุดสองถาด
ตัวเลือก
ถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่นพร้อมขาตั้ง
ตัวเลือก
ถาดป้อนกระดาษ 3 x 550 แผ่นพร้อมขาตั้ง
ตัวเลือก
ถาดป้อนกระดาษความจุสูงพร้อมขาตั้ง
ตัวเลือก
เมล์บอกซ์การเย็บกระดาษแบบ 3 ถาด 900 แผ่น
E67660z
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
รวมมาด้วย
ข้อกำหนดของโทรสาร
คุณสมบัติโทรสาร
รุ่น E67650dh, E67660z
(ผลิตภัณฑ์ # 3GY31A, 3GY32A)
การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Ethernet LAN พร้อม IPv4 และ IPv6
รวมมาด้วย
Hi-Speed USB 2.0
รวมมาด้วย
พอร์ต USB แบบเข้าถึงง่ายสำหรับพิมพ์โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ และอัปเกรดเฟิร์มแวร์
รวมมาด้วย
ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่น
รวมมาด้วย
พอร์ต USB ภายใน HP
ตัวเลือก
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 2900nw Print Server สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
ตัวเลือก
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless สำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา
บันทึก
เชื่อมต่อผ่านช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์หรือด้านหลังพอร์ต USB โฮสต์ด้านหลัง อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless ต้องมีอุปกรณ์เสริมพอร์ต USB ภายใน HP
ตัวเลือก
ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
รุ่น E67650dh, E67660z
(ผลิตภัณฑ์ # 3GY31A, 3GY32A)
พิมพ์ 50 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter และ 47 ppm บน A4
E67650dh
พิมพ์ 60 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter และ 56 ppm บน A4
E67660z
การพิมพ์ผ่าน USB แบบเข้าถึงง่าย (ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์)
รวมมาด้วย
จัดเก็บงานไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ในภายหลังหรือพิมพ์แบบส่วนตัว
รวมมาด้วย
ข้อกำหนดของทำสำเนาและสแกน
คุณสมบัติทำสำเนาและสแกน
บันทึก
ความเร็วในการทำสำเนาและสแกนอาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลล่าสุด ให้ไปที่ www.hp.com/support/colorljE67650mfp หรือ www.hp.com/support/colorljE67660mfp
รุ่น E67650dh, E67660z
(ผลิตภัณฑ์ # 3GY31A, 3GY32A)
ทำสำเนา 50 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter และ 47 ppm บน A4
E67650dh
ทำสำเนา 60 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด Letter และ 56 ppm บน A4
E67660z
สแกน 75 ภาพต่อนาที (ipm) (ด้านเดียวและสองด้าน)
รวมมาด้วย
สแกน 90 ipm (ด้านเดียว)
E67660z
สแกน 180 ipm (สองหน้า)
E67660z
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ 150 แผ่นพร้อมการสแกนสองหัวสำหรับทำสำเนาและสแกนสองด้านแบบรอบเดียว
รวมมาด้วย
เทคโนโลยี HP EveryPage รวมถึงการตรวจจับการดึงกระดาษหลายแผ่นอัลตราโซนิค
E67660z
Optical Character Recognition (OCR) ในตัวให้ความสามารถในการแปลงหน้าที่พิมพ์เป็นข้อความที่สามารถแก้ไขหรือค้นหาด้วยคอมพิวเตอร์ได้
E67660z
คุณสมบัติฉลาก SMART ให้การตรวจจับขอบกระดาษสำหรับการตัดหน้าอัตโนมัติ
E67660z
การวางแนวหน้ากระดาษอัตโนมัติสำหรับหน้าที่มีข้อความอย่างน้อย 100 ตัวอักษร
E67660z
การปรับโทนอัตโนมัติจะตั้งค่าความเข้ม ความสว่าง และการลบพื้นหลังสำหรับแต่ละหน้า
E67660z
ข้อกำหนดของการส่งดิจิตอล
คุณสมบัติการส่งดิจิตอล
รุ่น E67650dh, E67660z
(ผลิตภัณฑ์ # 3GY31A, 3GY32A)
ส่งเอกสารไปยังอีเมล์, USB และโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย
รวมมาด้วย
ส่งเอกสารไปยัง SharePoint®
E67660z
ข้อกำหนดของหน่วยความจำ
คุณสมบัติหน่วยความจำ
รุ่น E67650dh, E67660z
(ผลิตภัณฑ์ # 3GY31A, 3GY32A)
หน่วยความจำพื้นฐาน 2 GB
บันทึก
หน่วยความจำพื้นฐานขยายได้ถึง 2.5 GB โดยการเพิ่มอุปกรณ์หน่วยความจำ DIMM
E67650dh
หน่วยความจำพื้นฐาน 2.5 GB
บันทึก
หน่วยความจำพื้นฐานขยายได้ถึง 3 GB โดยการเพิ่มอุปกรณ์หน่วยความจำ DIMM
E67660z
ข้อกำหนดอื่นๆ
คุณสมบัติอื่นๆ
รุ่น E67650dh, E67660z
(ผลิตภัณฑ์ # 3GY31A, 3GY32A)
แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสสี
รวมมาด้วย
แป้นพิมพ์กายภาพ
E67660z
การจัดเก็บข้อมูลความจุสูง: ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 320 GB
รวมมาด้วย
การรักษาความปลอดภัย: HP Trusted Platform Module สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่ส่งผ่านไปยังเครื่องพิมพ์
ตัวเลือก
โทรสาร
รวมมาด้วย (E67660z)
ไม่จำเป็น (E67650dh)

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Linux: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ Linux โปรดไปที่ www.hp.com/go/linuxprinting
UNIX: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ UNIX® โปรดไปที่ www.hp.com/go/unixmodelscripts
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับไดรเวอร์การพิมพ์ Windows HP PCL 6 ของเครื่องพิมพ์ ไดรเวอร์การพิมพ์ HP สำหรับ macOS และกับโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows: ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com/LaserJet เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP หรือไปเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้: www.hp.com/support/colorljE67650mfp หรือ www.hp.com/support/colorljE67660mfp เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์การพิมพ์หรือโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP
macOS: คอมพิวเตอร์ Mac สนับสนุนเครื่องพิมพ์นี้ ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com/LaserJet หรือจากหน้า Print Support แล้วใช้ HP Easy Start เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP
  1. ไปที่ 123.hp.com/LaserJet
  2. ทำตามขั้นตอนให้มาเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอร์การพิมพ์
ระบบปฏิบัติการ
ไดรเวอร์การพิมพ์ (สำหรับ Windows หรือโปรแกรมติดตั้งบนเว็บสำหรับ macOS)
Windows 7 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows 8 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows 8.1 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL-6” V4 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows 10 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL-6” V4 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows Server 2008 R2, SP 1, 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
Windows Server 2012 เวอร์ชัน 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
Windows Server 2012 R2 เวอร์ชัน 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
Windows Server 2016 เวอร์ชัน 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra
ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com/LaserJet แล้วใช้ในการติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์
บันทึก
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้
บันทึก
สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับปัจจุบัน ให้ไปที่ www.hp.com/support/colorljE67650mfp หรือ www.hp.com/support/colorljE67660mfp สำหรับวิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์
บันทึก
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์และสำหรับการรองรับไดรเวอร์ HP UPD สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ ให้ไปที่ www.hp.com/go/upd ภายใต้ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกลิงค์
ความต้องการของระบบขั้นต่ำ
Windows
macOS
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • การเชื่อมต่อ USB 1.1 หรือ 2.0 เฉพาะ หรือเชื่อมต่อเครือข่าย
  • เนื้อที่ว่างขนาด 2 กิกะไบต์ (GB) บนฮาร์ดดิสก์
  • 1 GB RAM (32 บิต) หรือ 2 GB RAM (64 บิต)
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • การเชื่อมต่อ USB 1.1 หรือ 2.0 เฉพาะ หรือเชื่อมต่อเครือข่าย
  • เนื้อที่ว่างขนาด 1.5 กิกะไบต์ (GB) บนฮาร์ดดิสก์
บันทึก
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Windows จะติดตั้งบริการ HP Smart Device Agent Base ซึ่งมีขนาดไฟล์ประมาณ 100 KB บริการนี้มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือจะคอยตรวจสอบเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB ในทุกๆ ชั่วโมง และจะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น หากระบบพบเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB ระบบก็จะพยายามค้นหาอินสแตนซ์ JetAdvantage Management Connector (JAMc) ในระบบเครือข่าย หากพบ JAMc ระบบจะอัพเกรด HP Smart Device Agent Base เป็น Smart Device Agent เต็มรูปแบบอย่างปลอดภัยจาก JAMc ซึ่งเมื่ออัปเกรดแล้วก็จะเปิดโอกาสให้มีการบันทึกเอกสารที่พิมพ์ลงในบัญชี Managed Print Services (MPS) อนึ่ง การดาวน์โหลดแพคไดรเวอร์จากเว็บไซต์ hp.com และการติดตั้งไดรเวอร์นั้นผ่านวิซาร์ดการเพิ่มเครื่องพิมพ์ จะไม่มีการติดตั้งบริการนี้
ในการถอนการติดตั้งบริการ ให้เปิด Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นเลือก Programs (โปรแกรม) หรือ Programs and Features (โปรแกรมและคุณลักษณะ) แล้วเลือก Add/Remove Programs (เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก) หรือ Uninstall a Program (ถอนการติดตั้งโปรแกรม) เพื่อลบบริการ ชื่อไฟล์คือ HPSmartDeviceAgentBase

ขนาดของเครื่องพิมพ์

ขนาดสำหรับ E67650dh
มิติ
เครื่องพิมพ์ที่ปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์ที่เปิดจนสุด
ความสูง
658 มม.
910 มม.
ความลึก
460 มม.
770 มม.
ความกว้าง
510 มม.
963 มม.
น้ำหนัก
28 กก.
ขนาดสำหรับ E67660z
มิติ
เครื่องพิมพ์ที่ปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์ที่เปิดจนสุด
ความสูง
820 มม.
1079 มม.
ความลึก
657 มม.
967 มม.
ความกว้าง
657 มม.
992 มม.
น้ำหนัก
36.6 กก.
ขนาดของถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
มิติ
ขนาด
ความสูง
130 มม.
ความลึก
ถาดปิด: 458 มม.
ถาดเปิด: 770 มม.
ความกว้าง
ฝาปิด: 510 มม.
ฝาเปิด: 510 มม.
น้ำหนัก
6.3 กก.
ขนาดสำหรับถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่นพร้อมขาตั้ง
มิติ
ขนาด
ความสูง
450 มม.
ความลึก
ถาดปิด: 657 มม.
ถาดเปิด: 948 มม.
ความกว้าง
ฝาปิด: 510 มม.
ฝาเปิด: 992 มม.
น้ำหนัก
18.6 กก.
ขนาดสำหรับถาดป้อนกระดาษ 3 x 550 แผ่นพร้อมขาตั้ง
มิติ
ขนาด
ความสูง
450 มม.
ความลึก
ถาดปิด: 657 มม.
ถาดเปิด: 984 มม.
ความกว้าง
ฝาปิด: 657 มม.
ฝาเปิด: 992 มม.
น้ำหนัก
22.7 กก.
ขนาดสำหรับถาดป้อนกระดาษความจุสูง (HCI) พร้อมแท่นวาง
มิติ
ขนาด
ความสูง
450 มม.
ความลึก
ถาดปิด: 657 มม.
ถาดเปิด: 967 มม.
ความกว้าง
ฝาปิด: 657 มม.
ฝาเปิด: 992 มม.
น้ำหนัก
25.2 กก.

การใช้กระแสไฟ ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)1
ขณะพิมพ์
พร้อม
พักเครื่อง
ดับ
780 W
45 W
0.8 W
น้อยกว่า 0.1 W
1ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้

ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า

  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้า เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์
ข้อกำหนดกระแสไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสูงสุด
ข้อกำหนด
รุ่น 110 โวลต์
รุ่น 220 โวลต์
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า1
100 ถึง 127 โวลต์ (± 10%)
50/60 Hz (± 3 Hz)
220 ถึง 240 โวลต์ (± 10%)
50/60 Hz (± 3 Hz)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด
12 แอมป์
6 แอมป์
1พลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน

การส่งเสียงรบกวน

บันทึก
ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ติดตั้งในพื้นที่ที่ระดับเสียงของเครื่องพิมพ์จะไม่รบกวนพนักงาน
ค่าเสียงมาตรฐาน
สถานะเครื่องพิมพ์
ระดับกำลังเสียง
ระดับแรงดันเสียง
พร้อม
LwAD = < 4.6 Bels (A)
LpAm = 32 dB(A)
ขณะพิมพ์
LwAD = < 6.8 Bels (A)
LpAm = 53 dB(A)
สำเนา
LwAD = < 7.2 Bels (A)
LpAm = 57 dB(A)
สแกน
LwAD = < 7.2 Bels (A)
LpAm = 57 dB(A)

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
17° ถึง 25°C
15° ถึง 32.5°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH)
10% ถึง 80% RH


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย