ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed E60155, E60165, E60175 - ภาพเครื่องพิมพ์

ภาพด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

  รูปภาพ : ภาพด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
 1. แผงควบคุมจอแสดงผลแบบหน้าจอสัมผัสสี
 2. ถาดกระดาษออก
 3. ปุ่มปลดฝาตลับหมึก (เข้าถึงตลับผงหมึก)
 4. ปุ่มเปิด/ปิด
 5. ฝาตลับหมึกและถาด 1
 6. ถาด 2
 7. พอร์ตการพิมพ์ USB แบบเข้าถึงง่าย
 8. ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ (สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ของผู้ผลิตอื่น)

ภาพด้านหลังของเครื่องพิมพ์

บันทึก
เครื่องพิมพ์ที่แสดงไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมตกแต่ง
  รูปภาพ : ภาพด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 1. ช่องเสียบสำหรับเสียบตัวล็อคสายสัญญาณ
 2. แผ่นรองฟอร์แมตเตอร์ (มีพอร์ตอินเตอร์เฟซ)
 3. การเชื่อมต่อไฟฟ้า
 4. ฉลากหมายเลขซีเรียลและหมายเลขผลิตภัณฑ์
 5. ฝาด้านหลัง (สำหรับนำกระดาษที่ติดออก)

พอร์ตอินเตอร์เฟซ

  รูปภาพ : พอร์ตอินเตอร์เฟซ
 1. พอร์ตโฮสต์ USB สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ภายนอก (พอร์ตนี้ต้องปิดไว้)
 2. พอร์ตเครือข่าย Ethernet (RJ-45) สำหรับ Local area network (LAN)
 3. พอร์ตการพิมพ์ USB 2.0 ความเร็วสูงสำหรับการพิมพ์ USB ที่เข้าถึงได้ง่าย ให้ใช้พอร์ต USB ใกล้กับแผงควบคุม

มุมมองแผงควบคุม

หน้าจอหลักจะใช้ในการเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ และระบุสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักได้ตลอดเวลาโดยเลือกปุ่มหน้าหลัก
บันทึก
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ www.hp.com/support/ljE60155, www.hp.com/support/ljE60165 หรือ www.hp.com/support/ljE60175 เลือก Manuals (คู่มือ) แล้วเลือก General reference (ข้อมูลอ้างอิงทั่วไป)
บันทึก
คุณสมบัติที่ปรากฏบนหน้าจอหลักอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 1. ปุ่ม รีเซ็ต
 2. ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงชื่อออก
 3. ปุ่มข้อมูล
 4. ปุ่มวิธีใช้
 5. เวลาปัจจุบัน
 6. บริเวณแอปพลิเคชัน
 7. ตัวแสดงหน้าของหน้าจอหลัก
 8. ปุ่มหน้าหลัก

วิธีการใช้แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

ใช้การดำเนินการต่อไปนี้เพื่อใช้แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์
สิ่งที่ควรทำ
คำอธิบาย
ตัวอย่าง
แตะ
แตะรายการบนหน้าจอเพื่อเลือกรายการหรือเปิดเมนูดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อการเลื่อนผ่านเมนูต่างๆ ให้แตะหน้าจอเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อหยุดการเลื่อน
แตะไอคอน การตั้งค่า เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน การตั้งค่า
ปัด
แตะหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วตามแนวนอนเพื่อเลื่อนหน้าจอไปทางด้านข้าง
ลากนิ้วจนกว่าแอปพลิเคชัน การตั้งค่า จะปรากฏขึ้น
เลื่อน
แตะหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วตามแนวตั้งเพื่อเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลง เมื่อการเลื่อนผ่านเมนูต่างๆ ให้แตะหน้าจอเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อหยุดการเลื่อน
เลื่อนผ่านแอปพลิเคชัน การตั้งค่า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย