ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed E60155, E60165, E60175 - ข้อกำหนดเฉพาะของเครื่องพิมพ์

บันทึก
ข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.hp.com/support/ljE60155, www.hp.com/support/ljE60165 หรือ www.hp.com/support/ljE60175

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ข้อกำหนดของการจัดการกระดาษ
คุณสมบัติการจัดการกระดาษ
รุ่น E60155dn, E60165dn, E60175dn
(ผลิตภัณฑ์ # 3GY09A, 3GY10A, 3GY12A)
ถาด 1 (ความจุ 100 แผ่น)
รวมมาด้วย
ถาด 2 (ความจุ 550 แผ่น)
รวมมาด้วย
ถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
บันทึก
รุ่น E65150dn และ E65160dn รองรับถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่นเสริมได้สูงสุดหกถาด
ตัวเลือก
อุปกรณ์ป้อนกระดาษความจุสูง (HCI) 2,100 แผ่น
ตัวเลือก
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
รวมมาด้วย
คาสเซ็ตต์ตัวป้อนซองจดหมายสำหรับการพิมพ์สูงสุด 75 ซอง
ตัวเลือก
ฝาครอบส่วนขยายของถาด 2 สำหรับการพิมพ์บนกระดาษขนาด Legal
ตัวเลือก
เมล์บอกซ์แบบหลายถาดแบบ 5 ถาดที่มีอุปกรณ์เย็บเล่ม
บันทึก
เมื่อเพิ่มอุปกรณ์เสริมนี้ในถาดกระดาษออกมาตรฐาน ความจุรวมจะเป็นหกถาดและ 1,300 แผ่น
ตัวเลือก
ข้อกำหนดของการเชื่อมต่อ
คุณสมบัติการเชื่อมต่อ
รุ่น E60155dn, E60165dn, E60175dn
(ผลิตภัณฑ์ # 3GY09A, 3GY10A, 3GY12A)
การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Ethernet LAN พร้อม IPv4 และ IPv6
รวมมาด้วย
Hi-Speed USB 2.0
รวมมาด้วย
พอร์ต USB แบบเข้าถึงง่ายสำหรับพิมพ์โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ และอัปเกรดเฟิร์มแวร์
รวมมาด้วย
ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่น
รวมมาด้วย
พอร์ต USB ภายใน HP
ตัวเลือก
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 2900nw Print Server สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
ตัวเลือก
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless สำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา
บันทึก
เชื่อมต่อผ่านช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์หรือด้านหลังพอร์ต USB โฮสต์ด้านหลัง อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless ต้องมีอุปกรณ์เสริมพอร์ต USB ภายใน HP
ตัวเลือก
ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
รุ่น E60155dn, E60165dn, E60175dn
(ผลิตภัณฑ์ # 3GY09A, 3GY10A, 3GY12A)
พิมพ์ได้สูงสุด 52 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด A4 และ 55 ppm บนกระดาษขนาด Letter
E60155dn
พิมพ์ได้สูงสุด 61 ppm บนกระดาษขนาด A4 และ 65 ppm บนกระดาษขนาด Letter
E60165dn
พิมพ์ได้สูงสุด 71 ppm บนกระดาษขนาด A4 และ 75 ppm บนกระดาษขนาด Letter
E60175dn
การพิมพ์ผ่าน USB แบบเข้าถึงง่าย (ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์)
รวมมาด้วย
ข้อกำหนดอื่นๆ
คุณสมบัติ
รุ่น E60155dn, E60165dn, E60175dn
(ผลิตภัณฑ์ # 3GY09A, 3GY10A, 3GY12A)
หน่วยความจำ: หน่วยความจำ 512 MB, ขยายได้ถึง 1.5 GB โดยการเพิ่ม 1 GB DIMM
รวมมาด้วย
หน่วยความจำ: HP Secure High-Performance Hard Disk
ตัวเลือก
การรักษาความปลอดภัย: HP Trusted Platform Module สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่ส่งผ่านไปยังเครื่องพิมพ์
รวมมาด้วย
แผงควบคุม: แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสสีมุมมองคงที่
รวมมาด้วย

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

Linux: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ Linux โปรดไปที่ www.hp.com/go/linuxprinting
UNIX: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ UNIX® โปรดไปที่ www.hp.com/go/unixmodelscripts
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับไดรเวอร์การพิมพ์ Windows HP PCL 6 ของเครื่องพิมพ์ ไดรเวอร์การพิมพ์ HP สำหรับ macOS และกับโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows: ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com/LaserJet เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP หรือไปเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้: www.hp.com/support/ljE60155, www.hp.com/support/ljE60165 หรือ www.hp.com/support/ljE60175 เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์การพิมพ์หรือโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP
macOS: คอมพิวเตอร์ Mac สนับสนุนเครื่องพิมพ์นี้ ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com/LaserJet หรือจากหน้า Print Support แล้วใช้ HP Easy Start เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP
  1. ไปที่ 123.hp.com/LaserJet
  2. ทำตามขั้นตอนให้มาเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอร์การพิมพ์
ระบบปฏิบัติการ
ไดรเวอร์การพิมพ์ (สำหรับ Windows หรือโปรแกรมติดตั้งบนเว็บสำหรับ macOS)
Windows 7 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows 8 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows 8.1 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL-6” V4 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows 10 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL-6” V4 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows Server 2008 R2, SP 1, 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
Windows Server 2012 เวอร์ชัน 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
Windows Server 2012 R2 เวอร์ชัน 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
Windows Server 2016 เวอร์ชัน 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra
ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com/LaserJet แล้วใช้ในการติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์
บันทึก
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้
บันทึก
สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับปัจจุบัน ให้ไปที่ www.hp.com/support/ljE60155, www.hp.com/support/ljE60165 หรือ www.hp.com/support/ljE60175 สำหรับวิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์
บันทึก
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์และสำหรับการรองรับไดรเวอร์ HP UPD สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ ให้ไปที่ www.hp.com/go/upd ภายใต้ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกลิงค์
ความต้องการของระบบขั้นต่ำ
Windows
macOS
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • การเชื่อมต่อ USB 1.1 หรือ 2.0 เฉพาะ หรือเชื่อมต่อเครือข่าย
  • เนื้อที่ว่างขนาด 2 กิกะไบต์ (GB) บนฮาร์ดดิสก์
  • 1 GB RAM (32 บิต) หรือ 2 GB RAM (64 บิต)
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • การเชื่อมต่อ USB 1.1 หรือ 2.0 เฉพาะ หรือเชื่อมต่อเครือข่าย
  • เนื้อที่ว่างขนาด 1.5 กิกะไบต์ (GB) บนฮาร์ดดิสก์
บันทึก
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Windows จะติดตั้งบริการ HP Smart Device Agent Base ซึ่งมีขนาดไฟล์ประมาณ 100 KB บริการนี้มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือจะคอยตรวจสอบเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB ในทุกๆ ชั่วโมง และจะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น หากระบบพบเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB ระบบก็จะพยายามค้นหาอินสแตนซ์ JetAdvantage Management Connector (JAMc) ในระบบเครือข่าย หากพบ JAMc ระบบจะอัพเกรด HP Smart Device Agent Base เป็น Smart Device Agent เต็มรูปแบบอย่างปลอดภัยจาก JAMc ซึ่งเมื่ออัปเกรดแล้วก็จะเปิดโอกาสให้มีการบันทึกเอกสารที่พิมพ์ลงในบัญชี Managed Print Services (MPS) อนึ่ง การดาวน์โหลดแพคไดรเวอร์จากเว็บไซต์ hp.com และการติดตั้งไดรเวอร์นั้นผ่านวิซาร์ดการเพิ่มเครื่องพิมพ์ จะไม่มีการติดตั้งบริการนี้
ในการถอนการติดตั้งบริการ ให้เปิด Control Panel (แผงควบคุม) จากนั้นเลือก Programs (โปรแกรม) หรือ Programs and Features (โปรแกรมและคุณลักษณะ) แล้วเลือก Add/Remove Programs (เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก) หรือ Uninstall a Program (ถอนการติดตั้งโปรแกรม) เพื่อลบบริการ ชื่อไฟล์คือ HPSmartDeviceAgentBase

ขนาดของเครื่องพิมพ์

ขนาดของรุ่น E60155dn, E60165dn, E60175dn
ขนาด
เครื่องพิมพ์ที่ปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์ที่เปิดจนสุด
ความสูง
357 มม.
433 มม.
ความลึก
466 มม.
1,040 มม.
ความกว้าง
431 มม.
431 มม.
น้ำหนัก (รวมตลับผงหมึก)
20.6 กก.
ขนาดของถาดป้อนกระดาษ 1 x 550 แผ่น
ขนาด
อุปกรณ์เสริมที่ปิดจนสุด
อุปกรณ์เสริมที่เปิดจนสุด
ความสูง
148 มม.
148 มม.
ความลึก
466 มม.
790 มม.
ความกว้าง
426 มม.
426 มม.
น้ำหนัก
5.7 กก.
ขนาดสำหรับ HCI 2,100 แผ่นพร้อมขาตั้ง
ขนาด
อุปกรณ์เสริมที่ปิดจนสุด
อุปกรณ์เสริมที่เปิดจนสุด
ความสูง
341 มม.
341 มม.
ความลึก
466 มม.
864 มม.
ความกว้าง
426 มม.
426 มม.
น้ำหนัก
9.98 กก.
ขนาดสำหรับตัวป้อนซองจดหมาย
ขนาด
อุปกรณ์เสริมที่ปิดจนสุด
อุปกรณ์เสริมที่เปิดจนสุด
ความสูง
148 มม.
148 มม.
ความลึก
466 มม.
790 มม.
ความกว้าง
426 มม.
426 มม.
น้ำหนัก
5.8 กก.
ขนาดของเมล์บอกซ์แบบหลายถาดแบบ 5 ถาดที่มีอุปกรณ์เย็บเล่ม
ขนาด
อุปกรณ์เสริมที่ปิดจนสุด
อุปกรณ์เสริมที่เปิดจนสุด
ความสูง
429 มม.
429 มม.
ความลึก
504 มม.
614 มม.
ความกว้าง
475 มม.
511 มม.
น้ำหนัก
11.3 กก.

ระยะสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ระยะสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
15° ถึง 25°C
10° ถึง 32.5°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH)
ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 80%


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย