ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP Smart Tank 500, 600 Printers - Loading Paper, Envelopes

This document is for HP Smart Tank 500 and 508 All-in-One, Smart Tank 511, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 530, 531, 538, 615, 617, and 618 Wireless All-in-One, and Smart Tank Plus 550, 551, 555, 559, 570, 571, 651, and 655 Wireless All-in-One printers.
This document provides instructions for loading plain paper, photo paper, and envelopes into the printer.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย