ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 9010, 9020 - ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9018, 9019, 9020, 9022, 9023, 9025, 9026, 9028, OfficeJet 9012, และ Premier All-in-One
หลังจากคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์ไม่ทำการพิมพ์และ Event Code: 17.00.## ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม คล้ายกับข้อความต่อไปนี้
 • Cartridge Problem (ปัญหาตลับหมึก)
 • Incompatible Cartridge (ตลับหมึกไม่รองรับ)
ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้ในบางกรณีแม้ว่าจะติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ HP หรือตลับหมึก HP Instant Ink ที่ถูกต้องก็ตาม อาจต้องติดตั้งตลับหมึกใหม่ หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าอาจสกปรก หรือมีข้อผิดพลาดกับตลับหมึกหรือเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
คุณจะต้องติดตั้งตลับหมึก SETUP (ตั้งค่า) ที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณระหว่างการติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก ไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อผิดพลาดกับตลับหมึกพิมพ์.

ขั้นตอนที่ 1: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึก HP เติม ตรวจสอบว่าคุณใช้ตลับหมึก HP ที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 9010, OfficeJet 9012, และ Premier
รายละเอียดตลับหมึก
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ยุโรป แอฟริกา CIS และตะวันออกกลาง
ละตินอเมริกา
ญี่ปุ่นและเอเชียแปซิฟิค
ตลับหมึกดำ
HP 962 ดำ
HP 963 ดำ
HP 964 ดำ
HP 965 ดำ
ตลับบรรจุหมึกสีน้ำเงิน
HP 962 ฟ้า
HP 963 ฟ้า
HP 964 ฟ้า
HP 965 ฟ้า
ตลับบรรจุหมึกสีแดง
HP 962 ม่วง
HP 963 ม่วง
HP 964 ม่วง
HP 965 ม่วง
ตลับบรรจุหมึกสีเหลือง
HP 962 เหลือง
HP 963 เหลือง
HP 964 เหลือง
HP 965 เหลือง
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 9020
รายละเอียดตลับหมึก
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ยุโรป แอฟริกา CIS และตะวันออกกลาง
ละตินอเมริกา
ญี่ปุ่นและเอเชียแปซิฟิค
ตลับหมึกดำ
HP 962 ดำ
HP 966XL ดำ
HP 963 ดำ
HP 967XL ดำ
HP 964 ดำ
HP 968XL ดำ
HP 965 ดำ
HP 969XL ดำ
ตลับบรรจุหมึกสีน้ำเงิน
HP 962 ฟ้า
HP 963 ฟ้า
HP 964 ฟ้า
HP 965 ฟ้า
ตลับบรรจุหมึกสีแดง
HP 962 ม่วง
HP 963 ม่วง
HP 964 ม่วง
HP 965 ม่วง
ตลับบรรจุหมึกสีเหลือง
HP 962 เหลือง
HP 963 เหลือง
HP 964 เหลือง
HP 965 เหลือง
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
หากการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเครื่องพิมพ์ไม่แสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกอีก คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: ทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับบรรจุหมึก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ตลับหมึกพิมพ์ถูกต้อง
 1. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
 2. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 3. ดันที่ด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อปลดออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ัง
  นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 4. ใช้ผ้าสะอาดไม่เป็นขุย (สามารถใช้ผ้าเช็ดเล่นหรือผ้ากรองกาแฟ) เพื่อเช็ดหน้าสัมผัสทองแดงที่ตลับหมึก
  หน้าสัมผัสทองแดงที่ตลับหมึก
 5. ใส่ตลับหมึกใหม่ในช่องติดตั้ง
  ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
 6. ทำเช่นเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพ์อื่น ๆ
 7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีตลับหมึกที่ยื่นออกมาล้ำหน้าตลับหมึกอื่น
  หากมีตลับหมึกยื่นออกมา ให้กดเข้าไปจนล็อคเข้าที่
 8. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
หากขั้นตอนเหล่านี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเครื่องพิมพ์ไม่แสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึกอีก คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

การรีเซ็ตเครื่องพิมพ์อาจช่วยรีเซ็ตการเชื่อมต่อกับตลับหมึก และล้างข้อผิดพลาดได้
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
  บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
 9. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
หากการรีเซ็ตเครื่องพิมพ์สามารถแก้ไขปัญหาได้ และเครื่องพิมพ์ไม่แสดงข้อผิดพลาดตลับหมึกอีก คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใดๆ ต่อไป

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดบนแผงควบคุมอาจปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งว่าตลับหมึกตัวใดที่เป็นสาเหตุของปัญหา เปลี่ยนตลับหมึกที่ระบุในข้อความแจ้งข้อผิดพลาด
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ Printer and Page Yield Overview จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
 3. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 4. ดันที่ด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อปลดออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ัง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 5. แกะตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง
 6. จับที่ตลับหมึกใหม่โดยให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกหันไปทางเครื่องพิมพ์
 7. เลื่อนตลับหมึกใหม่เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นค่อย ๆ ดันไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอักษรบนตลับหมึกพิมพ์จะต้องตรงกับตัวอักษรที่ช่องติดตั้ง
    หมายเหตุ
  อย่ายกขาล็อคที่แคร่เพื่อใส่ตลับหมึกพิมพ์ เนื่องจากอาจทำให้หัวพิมพ์หรือตลับหมึกติดตั้งผิดตำแหน่ง และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกลไกการพิมพ์และทำให้เกิดปัญหาในการพิมพ์ตามมา
  ภาพ: ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่อื่น ๆ
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดยังคงปรากฏขึ้นที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว
ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ
ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ HP อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย