ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - ไม่มีการเชื่อมต่อหลังจากเปลี่ยนเราเตอร์หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า Wi-Fi

เอกสารนี้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตระบบไร้สายของ HP กับเครือข่ายไร้สาย
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไร้สายที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ใหม่กับเครือข่ายในกรณีที่เปลี่ยนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือซื้อเราเตอร์ใหม่ หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่าย เช่น ชื่อและรหัสผ่านเครือข่าย คุณจะต้องกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ใหม่เพื่อรองรับการตั้งค่าดังกล่าวด้วย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย