ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 9010, 9020 - หมึกดำไม่พิมพ์ออกมาหรือมีปัญหาการพิมพ์อื่น ๆ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9018, 9019, 9020, 9022, 9023, 9025, 9026, 9028, OfficeJet 9012, และ Premier All-in-One
คุณภาพเอกสารหรือภาพที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจสามารถช่วยแก้ไขปัญหางานพิมพ์เป็นรอยหรือซีดจาง สีขาดหาย หรือข้อความไม่ชัดเจน งานพิมพ์เลอะหมึก มีรอยหมึก หมึกเลอะ รวมทั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ
โดยทั่วไป ระดับหมึกที่เหลือน้อยจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะหยุดทำงานและแสดงข้อความแจ้งเมื่อระดับหมึกน้อยเกินไป ทั้งนี้ เครื่องพิมพ์อาจยังคงรองรับการพิมพ์ได้อีกเล็น้อยใน 'โหมดสำรอ' ขณะที่หมึกเหลือน้อย ในโหมดสำรอง สีดำอาจดำไม่สนิท หรืองานพิมพ์เป็นแถบสีเทา (แถบสีเทาไม่มีสี) เปลี่ยนตลับหมึกที่เหลือน้อยหากการทำงานของโหมดสำรองไม่สามารถให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีพอ
บันทึก
การขนย้ายที่ร้านจำหน่ายหรือระหว่างการติดตั้งที่ไม่ระมัดระวัง อาจทำให้มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์ เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่เพิ่งติดตั้งได้ หากคุณพบปัญหาในการพิมพ์เกิดขึ้นกับตลับหมึกที่ติดตั้งใหม่ ให้รอประมาณสองถึงสามชั่วโมงเพื่อให้ขั้นตอนอัตโนมัติทำงานจนเสร็จสิ้น และจากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 1: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับตลับหมึกของคุณได้ตามคำแนะนำในหน้าเว็บ HP anti-counterfeit (การต่อต้านการปลอมแปลง) (ภาษาอังกฤษ)
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและอุปกรณเสริมอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 9010, OfficeJet 9012, และ Premier
รายละเอียดตลับหมึก
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ยุโรป แอฟริกา CIS และตะวันออกกลาง
ละตินอเมริกา
ญี่ปุ่นและเอเชียแปซิฟิค
ตลับหมึกดำ
HP 962 ดำ
HP 963 ดำ
HP 964 ดำ
HP 965 ดำ
ตลับบรรจุหมึกสีน้ำเงิน
HP 962 ฟ้า
HP 963 ฟ้า
HP 964 ฟ้า
HP 965 ฟ้า
ตลับบรรจุหมึกสีแดง
HP 962 ม่วง
HP 963 ม่วง
HP 964 ม่วง
HP 965 ม่วง
ตลับบรรจุหมึกสีเหลือง
HP 962 เหลือง
HP 963 เหลือง
HP 964 เหลือง
HP 965 เหลือง
เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet Pro 9020
รายละเอียดตลับหมึก
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา
ยุโรป แอฟริกา CIS และตะวันออกกลาง
ละตินอเมริกา
ญี่ปุ่นและเอเชียแปซิฟิค
ตลับหมึกดำ
HP 962 ดำ
HP 966XL ดำ
HP 963 ดำ
HP 967XL ดำ
HP 964 ดำ
HP 968XL ดำ
HP 965 ดำ
HP 969XL ดำ
ตลับบรรจุหมึกสีน้ำเงิน
HP 962 ฟ้า
HP 963 ฟ้า
HP 964 ฟ้า
HP 965 ฟ้า
ตลับบรรจุหมึกสีแดง
HP 962 ม่วง
HP 963 ม่วง
HP 964 ม่วง
HP 965 ม่วง
ตลับบรรจุหมึกสีเหลือง
HP 962 เหลือง
HP 963 เหลือง
HP 964 เหลือง
HP 965 เหลือง
หากการติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้แก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องทำการแก้ไขปัญหาต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษที่ใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษที่ใช้จะต้องเหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่องลงไปใหม่
 • ใส่กระดาษหันด้านพิมพ์ลงในถ่านป้อนกระดาษ กระดาษจำนวนมากมีด้านสำหรับพิมพ์และด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์ เช่น กระดาษรูปถ่ายและซองจดหมาย โดยปกติด้านที่เรียบกว่าจะเป็น 'ด้านพิมพ์' บางครั้งด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์จะมีโลโก้ผู้ผลิตพิมพ์ไว้
 • ห้ามใช้กระดาษที่ยับหรืองอ ใช้กระดาษที่สะอาดและไม่มีรอยยับ
  อย่าใช้กระดาษที่มีรอยยับ
 • ใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
  • สำหรับเอกสารพิมพ์ข้อความทั่วไป สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok ได้ กระดาษที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok เป็นกระดาษมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ดีกับหมึกพิมพ์ของ HP
   โลโก้ ColorLok
  • สำหรับเอกสารที่มีการพิมพ์เข้ม เช่น กราฟิกหรือภาพถ่ายที่มีความเปรียบต่างสูง ให้ใช้กระดาษ HP Advanced Photo Paper เพื่อให้งานพิมพ์ที่ดีที่สุด
  • กระดาษบางชนิดอาจดูดซับหมึกได้ไม่ดีเท่ากระดาษชนิดอื่น หากงานพิมพ์เลอะหมึกได้ง่าย ให้ใช้กระดาษที่แนะนำ
 • เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในถุงพลาสติกที่ผนึกได้ เก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีพื้นผิวเรียบ แห้งและเย็น ใส่กระดาษภาพถ่ายเฉพาะเมื่อคุณพร้อมจะพิมพ์ 10-20 แผ่น แล้วจึงใส่กระดาษที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์
 • ทดลองใช้กระดาษชนิดอื่น เพื่อดูว่าเป็นปัญหาเนื่องจากกระดาษหรือไม่
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
บันทึก
การตั้งค่าการพิมพ์จะแตกต่างกันออกไปตามระบบปฏิบัติการและโปรแกรมซอฟต์แวร์

ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ หากตลับหมึกหมด เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์ได้สักระยะหนึ่งในแบบสีเทาหรือสีดำคอมโพสิต ขึ้นอยู่กับตลับหมึกใดหมึกหมด หากตลับหมึกสีหมึกหมด เครื่องพิมพ์จะจัดพิมพ์ในแบบสีเทาโดยใช้หมึกสีดำ หากตลับหมึกสีดำหมึกหมด เครื่องพิมพ์จะจัดพิมพ์ในแบบสีดำคอมโพสิทโดยใช้หมึกสี สีดำคอมโพสิทอาจไม่ดำเท่ากับผลงานพิมพ์ปกติ
บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึกจนกว่าจะมีการแจ้งเตือนให้ดำเนินการ
จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กวาดนิ้วลงเพื่อเปิดแผงข้อมูล จากนั้นกดเลือกไอคอนไฟสถานะระดับหมึก หรือ
แผงควบคุมจะแสดงระดับหมึกโดยประมาณให้ทราบ จำนวนสีที่แสดงภายในคอลัมน์หมายถึงปริมาณระดับหมึกที่เหลืออยู่ในตลับหมึกพิมพ์สีดังกล่าว
ตัวอย่างจอแสดงผลระดับหมึก

ขั้นตอนที่ 5: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด

เปลี่ยนตลับหมึกที่มีหมึกเหลือน้อยมากหรือหมึกหมด และจากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง ข้ามขั้นตอนนี้หากตลับหมึกทั้งหมดแสดงระดับหมึกเพียงพอ
บันทึก
เพื่อป้องกันปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพในการพิมพ์และตลับหมึกแห้ง ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกนอกเครื่องพิมพ์เกินกว่า 30 นาที
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
  เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 3. รอจนกระทั่งแคร่ตลับหมึกพิมพ์หยุดเคลื่อนที่ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป
 4. ดันที่ด้านหน้าของตลับหมึกเพื่อปลดออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ัง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 5. แกะตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากกล่อง
 6. จับที่ตลับหมึกใหม่โดยให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกหันไปทางเครื่องพิมพ์
 7. เลื่อนตลับหมึกใหม่เข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นค่อย ๆ ดันไปด้านหน้าจนกระทั่งล็อคเข้าที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวอักษรบนตลับหมึกพิมพ์จะต้องตรงกับตัวอักษรที่ช่องติดตั้ง
    หมายเหตุ
  อย่ายกขาล็อคที่แคร่เพื่อใส่ตลับหมึกพิมพ์ เนื่องจากอาจทำให้หัวพิมพ์หรือตลับหมึกติดตั้งผิดตำแหน่ง และอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อกลไกการพิมพ์และทำให้เกิดปัญหาในการพิมพ์ตามมา
  ภาพ: ใส่ตลับเข้าในช่องติดตั้งกำกับรหัสสี
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่อื่น ๆ
 9. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีตลับหมึกที่ยื่นออกมาล้ำหน้าตลับหมึกอื่น หากมีตลับหมึกยื่นออกมา ให้กดเข้าไปจนล็อคเข้าที่
 10. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
ทดลองพิมพ์งาน หากยังเกิดปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 6: พิมพ์หน้าวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์

พิมพ์หน้าวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ แล้วตรวจสอบผล
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วเพื่อเปิดแผงข้อมูล จากนั้นกดเลือกที่ไอคอนตั้งค่า
 3. กวาดขึ้นบนหน้าจอ กดเลือก Reports (รายงาน) และจากนั้น กดเลือก Print Quality Report (พิมพ์รายงานคุณภาพการพิมพ์)
  หน้าวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์จะพิมพ์ออกมา
  ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบรูปแบบทดสอบ 1

ประเมินรูปแบบการทดสอบ 1 เพื่อให้แน่ใจว่าเส้นหมึกเป็นเส้นตรงและต่อเนื่อง
รูปแบบทดสอบ 1
 • หากเส้นในรูปแบบทดสอบ 1 เป็นแนวตรงและต่อเนื่องให้ข้ามไปยังขั้นตอนเพื่อตรวจสอบบล็อคสี
 • หากเส้นหมึกในรูปแบบทดสอบ 1 ไม่เป็นเส้นตรงและต่อเนื่อง ให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 8: จัดเรียงหัวพิมพ์

การจัดเรียงหัวพิมพ์อาจสามารถแก้ไขปัญหากับรูปแบบทดสอบ 1 ได้
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วเพื่อเปิดแผงข้อมูล จากนั้นกดเลือกที่ไอคอนตั้งค่า
 2. กวาดนิ้วที่หน้าจอ จากนั้นกดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์)
 3. กดเลือก Align Printhead (จัดเรียงหัวพิมพ์) จากนั้นกดเลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
  หน้าจัดเรียงตลับหมึกจะจัดพิมพ์ออกมา
  ตัวอย่างหน้าทดสอบการทำความสะอาดหัวพิมพ์
 4. เปิดฝาสแกนเนอร์ จัดวางหน้าการจัดเรียงตลับหมึกบนกระจกสแกน และจากนั้นกดเลือก Scan (สแกน) ดูสัญลักษณ์ติดกับกระจกสแกนเพื่อสังเกตการใส่กระดาษเพื่อจัดเรียงตลับหมึกอย่างถูกต้อง
  เครื่องพิมพ์สแกนหน้าการจัดเรียง และข้อความ Alignment Successful (จัดเรียงเสร็จสิ้น) ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม

ขั้นตอนที่ 9: พิมพ์หน้าวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์อีกชุด

พิมพ์หน้าวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์อีกชุดเพื่อตรวจสอบเส้นหมึกในรูปแบบทดสอบ 1 อีกครั้ง
 • หากเส้นในรูปแบบทดสอบ 1 ไม่เป็นเส้นตรงและตอเนื่อง ให้ข้ามไปขั้นตอนการสั่งหัวพิมพ์เปลี่ยนแทน
 • หากเส้นหมึกในรูปแบบทดสอบ 1 เป็นเส้นตรงและต่อเนื่อง ให้เข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 10: ตรวจสอบรูปแบบทดสอบ 2

ตรวจสอบบล็อคสีในรูปแบบทดสอบ 2 บนหน้าการวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าบล็อคสีไม่มีเส้นสีขาว และไม่ซีดจางหรือสีขาดหาย
บล็อคสีมีเส้นขาวในแถบสี
รูปแบบทดสอบ 2 มีเส้นขาวในแถบสี
บล็อคสีมีส่วนที่ขาดหายไป
รูปแบบทดสอบ 2 กับบล็อคสีที่ขาดหาย
 • หากบล็อคสีไม่มีเส้นสีขาว และไม่ซีดจางหรือส่วนที่ขาดหาย คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาต่อไปอีก
 • หากบล็อคสีใดมีเส้นสีขาวหรือซีดจางหรือขาดหายไปทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 11: ทำความสะอาดหัวพิมพ์

หัวพิมพ์อาจเกิดการอุดตัน ดังนั้นคุณอาจต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์หลายๆ ครั้งเพื่อทำให้คุณภาพการพิมพ์กลับมาเป็นปกติ ใช้เครื่องมืออัตโนมัติจากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์เพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์
  หมายเหตุ
อย่าปิดเครื่องพิมพ์ขณะไม่ได้ติดตั้งตลับหมึก เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้ต้องล้างหัวพิมพ์ หรือทำให้ระบบหมึกเสียหาย ติดตั้งตลับหมึกคืนที่ทันทีและปิดเครื่องพิมพ์จากปุ่มเปิดปิดทุกครั้ง
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้กวาดนิ้วเพื่อเปิดแผงข้อมูล จากนั้นกดเลือกที่ไอคอนตั้งค่า
 2. กวาดนิ้วที่หน้าจอ จากนั้นกดเลือก Printer Maintenance (การดูแลรักษาเครื่องพิมพ์)
 3. กดเลือก Clean Printhead (ทำความสะอาดหัวพิมพ์) จากนั้นกดเลือก Continue (ดำเนินการต่อ)
  หน้าทดสอบจะพิมพ์ออกมา
  ตัวอย่างหน้าทดสอบการทำความสะอาดหัวพิมพ์
 4. ตรวจสอบหน้าทดสอบ
  • หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี ให้กดเลือก Clean Again (ทำความสะอาดอีกครั้ง) เพื่อไปยังขั้นตอนการทำคามสะอาดลำดับต่อไป ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับขั้นตอนการทำความสะอาดที่สามตามความเหมาะสม
   บันทึก
   หากหัวพิมพ์อุดตันมาก อาจต้องทำความสะอาดซ้ำอีกรอบ ในกรณีนี้ ให้รอ 30 นาทีก่อนดำเนินการทำความสะอาดทั้งสามระดับอีกครั้ง
  • หากคุณภาพงานพิมพ์ยอมรับได้ ให้กดเลือก Done (เสร็จสิ้น)

ขั้นตอนที่ 12: พิมพ์หน้าวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์อีกชุด

พิมพ์หน้าวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์อีกชุดเพื่อตรวจสอบบล็อคสีในรูปแบบทดสอบ 2 อีกครั้ง
 • หากไม่พบปัญหาในรูปแบบทดสอบ 2 คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ ต่อไป
 • หากยังพบข้อบกพร่องในรูปแบบทดสอบ 2 หลังจากทำความสะอาดหัวพิมพ์ครั้งที่สอง คุณอาจลองทำความสะอาดหัวพิมพ์อีกเป็นครั้งที่สาม หรือดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 13: สั่งหัวพิมพ์ใหม่

ถ้าขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขกรณีที่เกิดขึ้นได้ ให้ลองเปลี่ยนหัวพิมพ์
  หมายเหตุ
รอจนกระทั่งได้ชุดหัวพิมพ์ใหม่ ก่อนถอดตลับหมึกพิมพ์ออก HP แนะนำว่าอย่าทิ้งตลับหมึกไว้นอกเครื่องพิมพ์เกินกว่า 30 นาที เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งตัวเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ Printer and Page Yield Overview จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับอุปกรณ์เสริมของคุณ
หากชุดหัวพิมพ์ไม่อยู่ในประกัน คุณสามารถซื้อหัวพิมพ์ใหม่ผ่านระบบออนไลน์
 1. ไปที่ HP Parts Store (ภาษาอังกฤษ) จากนั้นเลือกประเทศ/ภูมิภาคและภาษาของคุณหากได้รับแจ้ง
 2. จากกล่องค้นหา Find your part (ค้นหาชิ้นส่วนของคุณ) ให้พิมพ์ 3JB16A จากนั้นกด Enter
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อสั่งชุดหัวพิมพ์
ในกรณีที่มีหัวพิมพ์เปลี่ยนแทนเตรียมไว้ ให้ไปที่หัวข้อ การเปลี่ยนหัวพิมพ์
หากการเปลี่ยนหัวพิมพ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 14: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

ซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ HP หากยังคงมีปัญหาอยู่หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นทั้งหมดแล้ว
ไปที่ ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค คุณจะต่อสายตรงไปยังศูนย์บริการท้องถิ่นในพื้นที่ของคุณ
ในการยืนยันสถานะการรับประกันของคุณ ให้ไปที่ การตรวจสอบการรับประกันผลิตภัณฑ์ HP อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย