ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed MFP E72425, E72430, E77422, E77428 - นำกระดาษที่ติดออกจากฝาด้านขวาและบริเวณฟิวเซอร์ (13.B9, 13.B2, 13.FF)

นำกระดาษที่ติดออกจากฝาด้านขวาและบริเวณฟิวเซอร์ (13.B9, 13.B2, 13.FF)

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากฝาด้านขวาและบริเวณฟิวเซอร์ เมื่อกระดาษติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหากระดาษติด
บันทึก
ฟิวเซอร์จะร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะดึงกระดาษที่ติดออก
  1. เปิดฝาด้านขวา
    รูปภาพ : เปิดฝา
  2. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
    รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
  3. ปิดฝาด้านขวา
    รูปภาพ : ปิดฝา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย