ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed MFP E72425, E72430, E77422, E77428 - นำกระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษออก 13.E1

นำกระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษออก 13.E1

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดในถาดกระดาษออก เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
  1. หากมองเห็นกระดาษในถาดกระดาษออก ให้จับขอบกระดาษ และดึงออก
    รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย