ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed MFP E72425, E72430, E77422, E77428 - นำกระดาษที่ติดออกจากถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์) (13.A1)

นำกระดาษที่ติดออกจากถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์) - 13.A1

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดออกจากถาด 1 (ถาดอเนกประสงค์) เมื่อกระดาษติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหากระดาษติด
  1. ค่อยๆ นำกระดาษที่ติดออก
    รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
  2. เปิดแล้วปิดฝาด้านหน้าเพื่อพิมพ์ต่อ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย