ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560, HP Color LaserJet Managed MFP E87640-E87660 - ข้อกำหนดของเครื่องพิมพ์ (รุ่น du)

ตรวจดูข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสภาพแวดล้อมเครื่องพิมพ์ในส่วนนี้
บันทึก
ข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้ถูกต้องในขณะที่จัดพิมพ์เอกสาร แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ http://www.hp.com/support/ljE82540MFP หรือ http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ตรวจดูข้อกำหนดทางเทคนิคของเครื่องพิมพ์
โปรดดูข้อมูลปัจจุบันที่ http://www.hp.com/support/ljE82540MFP หรือ http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP
หมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละรุ่น
 • E82540du - #5CM59A
 • E82550du - #5CM60A
 • E82560du - #5CM61A
 • E87640du - #5CM64A
 • E87650du - #5CM65A
 • E87660du - #5CM66A
ข้อกำหนดของการจัดการกระดาษ
คุณสมบัติการจัดการกระดาษ
E82540du
E82550du
E82560du
E87640du
E87650du
E87660du
ถาด 1 (ความจุ 100 แผ่น)
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
ถาด 2 (ความจุ 520 แผ่น)
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
ถาด 3 (ความจุ 520 แผ่น)
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
ถาดป้อนกระดาษ 2 x 520 แผ่น
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ถาดป้อนกระดาษความจุสูง 2,000 แผ่น
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ถาดป้อนกระดาษความจุสูงติดตั้งด้านข้าง 3,000 แผ่น
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตู้เก็บเครื่องพิมพ์
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
อุปกรณ์เสริมตกแต่งอุปกรณ์เย็บเล่ม/เรียงกระดาษ
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
อุปกรณ์เสริมตกแต่งอุปกรณ์ทำหนังสือเล่มเล็ก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
อุปกรณ์เสริมตกแต่งด้านใน
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
 • อุปกรณ์เสริมเจาะรู 2/3
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
 • อุปกรณ์เสริมเจาะรู 2/4
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
 • อุปกรณ์เสริมเจาะรูสวีเดน
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
HP Job separator
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
HP Second exit
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
ข้อกำหนดของการเชื่อมต่อ
คุณสมบัติการเชื่อมต่อ
E82540du
E82550du
E82560du
E87640du
E87650du
E87660du
การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Ethernet LAN พร้อม IPv4 และ IPv6
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
Hi-Speed USB 2.0
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่น
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
Bluetooth Low Energy (BLE) สำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless สำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ฟังก์ชัน HP near-field communication (NFC) และ Wi-Fi Direct ในตัวสำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 2900nw Print Server สำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ข้อมูลกำหนดของเครื่องพิมพ์
คุณสมบัติเครื่องพิมพ์
E82540du
E82550du
E82560du
E87640du
E87650du
E87660du
พิมพ์ได้สูงสุด 40 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด A4 และ Letter
รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
พิมพ์ได้สูงสุด 50 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด A4 และ Letter
ไม่รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
พิมพ์ได้สูงสุด 60 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด A4 และ Letter
ไม่รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
การพิมพ์ผ่าน USB แบบเข้าถึงง่าย (ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์)
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
การพิมพ์มือถือ/คลาวด์
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
จัดเก็บงานไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ในภายหลังหรือพิมพ์แบบส่วนตัว (ต้องการธัมบ์ไดรฟ์ USB ขนาด 16 GB หรือสูงกว่า)
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
ข้อกำหนดของทำสำเนาและสแกน
คุณสมบัติทำสำเนาและสแกน
E82540du
E82550du
E82560du
E87640du
E87650du
E87660du
สแกนด้านเดียว 80 หน้าหรือสองด้าน 160 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด A4 และ Letter
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ 100 แผ่นพร้อมการสแกนสองหัวสำหรับทำสำเนาและสแกนสองด้านแบบรอบเดียว
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
เทคโนโลยี HP EveryPage รวมถึงการตรวจจับการดึงกระดาษหลายแผ่นอัลตราโซนิค
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
Optical Character Recognition (OCR) ในตัวให้ความสามารถในการแปลงหน้าที่พิมพ์เป็นข้อความที่สามารถแก้ไขหรือค้นหาด้วยคอมพิวเตอร์ได้
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
คุณสมบัติฉลาก SMART ให้การตรวจจับขอบกระดาษสำหรับการตัดหน้าอัตโนมัติ
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
การวางแนวหน้ากระดาษอัตโนมัติสำหรับหน้าที่มีข้อความอย่างน้อย 100 ตัวอักษร
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
การปรับโทนอัตโนมัติจะตั้งค่าความเข้ม ความสว่าง และการลบพื้นหลังสำหรับแต่ละหน้า
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
ข้อกำหนดของการส่งดิจิตอล
คุณสมบัติการส่งดิจิตอล
E82540du
E82550du
E82560du
E87640du
E87650du
E87660du
ส่งเอกสารไปยังอีเมล์, USB และโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนเครือข่าย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
ส่งเอกสารไปยัง SharePoint®
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
ข้อกำหนดอื่นๆ
คุณสมบัติอื่นๆ
E82540du
E82550du
E82560du
E87640du
E87650du
E87660du
หน่วยความจำ: หน่วยความจำพื้นฐาน 7 GB
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
การจัดเก็บข้อมูลความจุสูง: 2 x 320 GB HP Secure High-Performance Hard Disk
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
การรักษาความปลอดภัย: HP Trusted Platform Module สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่ส่งผ่านไปยังเครื่องพิมพ์
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสสี
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
รวมมาด้วย
แป้นพิมพ์แบบดึงกลับ
ไม่รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
ไม่รวมมาด้วย
โทรสาร
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก
ตัวเลือก

ระบบปฏิบัติการที่รองรับ

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคุณ
Linux: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ Linux โปรดไปที่ www.hp.com/go/linuxprinting
UNIX: หากต้องการข้อมูลและไดรเวอร์การพิมพ์สำหรับ UNIX® โปรดไปที่ www.hp.com/go/unixmodelscripts
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้กับไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 สำหรับ Windows แบบเฉพาะเครื่องพิมพ์, ไดรเวอร์การพิมพ์ HP สำหรับ macOS และกับโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows: ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com/LaserJet เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP หรือ ไปเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ http://www.hp.com/support/ljE82540MFP หรือ http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP เพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์การพิมพ์หรือโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP
macOS: คอมพิวเตอร์ Mac สนับสนุนเครื่องพิมพ์นี้ ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com/LaserJet หรือจากหน้า Print Support แล้วใช้ HP Easy Start เพื่อติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ HP
 1. ไปที่ 123.hp.com/LaserJet
 2. ทำตามขั้นตอนให้มาเพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนและไดรเวอร์การพิมพ์
ระบบปฏิบัติการ
ไดรเวอร์การพิมพ์ที่ติดตั้ง (สำหรับ Windows หรือโปรแกรมติดตั้งบนเว็บสำหรับ macOS)
Windows 7 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows 8 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ “HP PCL 6” ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows 8.1 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL-6 V4 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows 10 เวอร์ชัน 32 และ 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL-6 V4 ของเครื่องพิมพ์จะถูกติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งซอฟต์แวร์
Windows Server 2008 R2, SP 1, 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
Windows Server 2012 เวอร์ชัน 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
Windows Server 2012 R2 เวอร์ชัน 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
Windows Server 2016 เวอร์ชัน 64 บิต
ไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 ของเครื่องพิมพ์จะมีให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์การสนับสนุนเครื่องพิมพ์ ดาวน์โหลดไดรเวอร์ แล้วใช้เครื่องมือ Microsoft Add Printer เพื่อติดตั้ง
macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra
ดาวน์โหลด HP Easy Start จาก 123.hp.com/LaserJet แล้วใช้ในการติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์
บันทึก
ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับรายชื่อระบบปฏิบัติการที่รองรับปัจจุบัน ให้ไปที่ http://www.hp.com/support/ljE82540MFP หรือ http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP สำหรับวิธีใช้ที่ครอบคลุมทั้งหมดของ HP สำหรับเครื่องพิมพ์
บันทึก
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์และสำหรับการรองรับไดรเวอร์ HP UPD สำหรับเครื่องพิมพ์นี้ ให้ไปที่ www.hp.com/go/upd ภายใต้ ข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกลิงค์
ความต้องการของระบบขั้นต่ำ
Windows
macOS
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • การเชื่อมต่อ USB 1.1 หรือ 2.0 เฉพาะ หรือเชื่อมต่อเครือข่าย
 • เนื้อที่ว่างขนาด 2 กิกะไบต์ (GB) บนฮาร์ดดิสก์
 • 1 GB RAM (32 บิต) หรือ 2 GB RAM (64 บิต)
 • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • การเชื่อมต่อ USB 1.1 หรือ 2.0 เฉพาะ หรือเชื่อมต่อเครือข่าย
 • เนื้อที่ว่างขนาด 1.5 GB บนฮาร์ดดิสก์
บันทึก
โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Windows จะติดตั้งบริการ HP Smart Device Agent Base ซึ่งมีขนาดไฟล์ประมาณ 100 KB บริการนี้มีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือจะคอยตรวจสอบเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB ในทุกๆ ชั่วโมง และจะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น หากระบบพบเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB ระบบก็จะพยายามค้นหาอินสแตนซ์ JetAdvantage Management Connector (JAMc) ในระบบเครือข่าย หากพบ JAMc ระบบจะอัพเกรด HP Smart Device Agent Base เป็น Smart Device Agent เต็มรูปแบบอย่างปลอดภัยจาก JAMc ซึ่งเมื่ออัปเกรดแล้วก็จะเปิดโอกาสให้มีการบันทึกเอกสารที่พิมพ์ลงในบัญชี Managed Print Services (MPS) อนึ่ง การดาวน์โหลดแพคไดรเวอร์จากเว็บไซต์ hp.com และการติดตั้งไดรเวอร์นั้นผ่านวิซาร์ดการเพิ่มเครื่องพิมพ์ จะไม่มีการติดตั้งบริการนี้
ในการถอนการติดตั้งบริการ ให้เปิดแผงควบคุม จากนั้นเลือก Programs (โปรแกรม) หรือ Programs and Features (โปรแกรมและคุณลักษณะ) และเลือก Add/Remove Programs (เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก) หรือ Uninstall a Program (ถอนการติดตั้งโปรแกรม) เพื่อลบบริการ ชื่อไฟล์คือ HPSmartDeviceAgentBase

ขนาดของเครื่องพิมพ์

ตรวจสอบว่าสภาพแวดล้อมเครื่องพิมพ์ของคุณมีขนาดใหญ่เพียงพอกับเครื่องพิมพ์
รูปภาพ : ขนาดของเครื่องพิมพ์
ขนาดของรุ่น E87640du, E87650du และ E87660du
ขนาด
เครื่องพิมพ์ที่ปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์ที่เปิดจนสุด
1. ความสูง
883.7 มม.
1300.5 มม.
2. ความลึก
764.3 มม.
1188 มม.
3. ความกว้าง
585 มม.
1013.3 มม.
น้ำหนัก
105.8 กก.
ขนาดของรุ่น E82540du, E82550du และ E82560du
ขนาด
เครื่องพิมพ์ที่ปิดจนสุด
เครื่องพิมพ์ที่เปิดจนสุด
1. ความสูง
883.7 มม.
1300.5 มม.
2. ความลึก
764.3 มม.
1188 มม.
3. ความกว้าง
585 มม.
1013.3 มม.
น้ำหนัก
86.05 กก.
บันทึก
ค่าเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ สำหรับข้อมูลล่าสุด ให้ไปที่ http://www.hp.com/support/ljE82540MFP หรือ http://www.hp.com/support/colorljE87640MFP

อัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

ตรวจสอบการสิ้นเปลืองพลังงานสำหรับแต่ละสถานะหรือฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์
การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)
ขณะพิมพ์
Ready (พร้อม)
ทำสำเนา
การสแกน
พักเครื่อง
ดับ
1300 Wh
60 Wh
1300 Wh
100 Wh
1.07 W
0.1 W

ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า

ตรวจสอบข้อกำหนดทางไฟฟ้า รวมทั้งข้อกำหนดด้านพลังงานและอัตรากระแสไฟฟ้า
  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้า เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์
ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า
ข้อกำหนด
รุ่น 110 โวลต์
รุ่น 220 โวลต์
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า1
100 ถึง 127 โวลต์ (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz)
220 ถึง 240 โวลต์ (± 6%), 50/60 Hz (± 2 Hz)
กระแสไฟฟ้าสูงสุด
10 แอมป์
6 แอมป์
1พลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน

การส่งเสียงรบกวน

ตรวจสอบการก่อให้เกิดเสียง รวมถึงระดับกำลังเสียงและระดับแรงดันเสียง
ระดับกำลังเสียง
เสียง: ระดับกำลังเสียง (จำนวนหน้าต่อนาที (ppm))
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
ขณะพิมพ์ (60 ppm)
LwAD = < 7.5 Bels (A)
ขณะพิมพ์ (50 ppm)
LwAD = < 7.3 Bels (A)
ขณะพิมพ์ (40 ppm)
LwAD = < 7.0 Bels (A)
ทำสำเนา
LwAD = < 7.7 Bels (A)
ระดับแรงดันเสียง
เสียง: ระดับแรงดันเสียง (จำนวนหน้าต่อนาที (ppm))
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
ขณะพิมพ์ (60 ppm)
LpAm = 75 dB(A)
ขณะพิมพ์ (50 ppm)
LpAm = 73 dB(A)
ขณะพิมพ์ (40 ppm)
LpAm = 70 dB(A)
Ready (พร้อม)
LpAm = 30 dB(A)

ช่วงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ในการใช้งานอย่างถูกต้อง เครื่องพิมพ์ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ตรงตามข้อกำหนดบางอย่าง
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
แนะนำ
อนุญาต
อุณหภูมิ
17° ถึง 25°C
10° ถึง 32.5°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH)
10% ถึง 80% RH


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย