ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป OMEN by HP 880-167d

เคส Hurricane
บันทึก
ส่วนประกอบอาจแตกต่างกันออกไปตามรุ่นของคุณ

เมนบอร์ด

โปรเซสเซอร์

หน่วยความจำ

วิดีโอกราฟิก

เสียง/ระบบเสียง

การเชื่อมระบบต่อเครือข่าย

ฮาร์ดไดรฟ์

ดิสก์ไดรฟ์ CD/DVD

ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำ

เคสคอมพิวเตอร์

แหล่งจ่ายไฟ

พอร์ต I/O

แป้นพิมพ์ เมาส์และอุปกรณ์ป้อนข้อมูล

ซอฟต์แวร์

บันทึก
เอกสารชุดนี้ระบุข้อมูลจำเพาะและภาพส่วนประกอบต่างๆ ตามการออกแบบดั้งเดิมสำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดในรุ่นนี้ ในบางกรณี ทางโรงงานหรือผู้ให้บริการอาจติดตั้งส่วนประกอบที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุหรือมากกว่าข้อมูลจำเพาะที่ระบุไว้และ/หรือมีลักษณะแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฏ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย