ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ HP - การปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ด้วย Windows Security และ Fresh Start (Windows 10)

อกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ HP และ Compaq ที่ใช้ Windows 10
Windows Security จะช่วยปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากป็อปอัพ อาการเครื่องทำงานช้า และไวรัสหรือสปายแวร์ที่คุกคามระบบความปลอดภัย เอกสารนี้เน้นที่การตรวจสอบประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ ใช้เอกสารนี้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ หรือทำการติดตั้งใหม่และอัพเดตที่สะอาดของ Windows 10 ผ่าน Windows Security
บันทึก
ขั้นตอนและหน้าจอของ Windows Security อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Windows 10
สำหรับ คอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ การตั้งค่าความปลอดภัยอาจสามารถจัดการได้ที่ระดับแผนกไอที และอาจไม่สามารถใช้สำหรับการกำหนดค่าใน Windows หรือเรียกใช้ Fresh Start (การเริ่มระบบใหม่) ใน Windows โปรดติดต่อแผนกไอทีบริษัทของคุณ หรือฝ่ายบริการไอทีในท้องถิ่นของคุณเพื่อยืนยัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย