ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - พิมพ์เอกสารอย่างปลอดภัยโดยใช้โหมดพิมพ์ข้อมูลลับ

บทนำ

เรียนรู้วิธีการพิมพ์เอกสารอย่างปลอดภัยโดยใช้โหมดพิมพ์ข้อมูลลับ ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อพิมพ์เอกสารส่วนบุคคลหรือเอกสารลับที่ผู้อื่นจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้

ข้อกำหนดในการใช้งานโหมดพิมพ์ข้อมูลลับ

ในการใช้งานคุณสมบัติโหมดพิมพ์ข้อมูลลับ เครื่องพิมพ์หรือ MFP ของคุณจะต้องมีดิสก์ RAM หรือ HDD

พิมพ์เอกสารโดยใช้โหมดพิมพ์ข้อมูลลับ

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อพิมพ์เอกสารโดยใช้โหมดพิมพ์ข้อมูลลับ
 1. ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณ ให้คลิกที่ไอคอน Windows ในแถบงาน Windows จากนั้นใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้ เพื่อเปิดหน้าต่างที่จะแสดงรายการเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้:
  • Windows 10: คลิกไอคอน การตั้งค่า , คลิก เครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ จากนั้นคลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
  • Windows 8 และ 8.1: คลิก แผงควบคุม คลิก ฮาร์ดแวร์และเสียง จากนั้นคลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
  • Windows 7: คลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
 2. คลิกขวาที่ชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการใช้ในการพิมพ์อย่างปลอดภัย จากนั้นคลิก การกำหนดลักษณะการพิมพ์
 3. คลิกแท็บ พื้นฐาน จากนั้นคลิกรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจาก โหมดการพิมพ์ จากนั้นคลิก ข้อมูลลับ
  บันทึก
  การตั้งค่าโหมดการพิมพ์อาจอยู่บนแท็บอื่น ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์
  รูปภาพ : คลิก ข้อมูลลับ ในรายการดรอปดาวน์โหมดการพิมพ์
  กล่องโต้ตอบการตั้งค่าโหมดการพิมพ์จะเปิดขึ้น
  รูปภาพ : กล่องโต้ตอบการตั้งค่าโหมดการพิมพ์
 4. กำหนดชื่องาน, ID ผู้ใช้ และรหัสผ่านสำหรับงานพิมพ์:
  • งานพิมพ์: ป้อนชื่อสำหรับงานพิมพ์ ชื่อนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุไฟล์ได้ ในขณะที่คุณพร้อมพิมพ์งานจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หากต้องการปรับแต่งชื่องาน ให้เลือกตัวเลือก ป้อนชื่อ ในรายการดรอปดาวน์
   รูปภาพ : ป้อนชื่องาน
  • ID ผู้ใช้: ป้อน ID ผู้ใช้ คุณจะใช้ ID นี้ในการเข้าสู่ระบบเมื่อคุณพร้อมพิมพ์งานจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หากต้องการปรับแต่ง ID ผู้ใช้ ให้เลือกตัวเลือก ป้อนชื่อ ในรายการดรอปดาวน์
   รูปภาพ : ป้อน ID ผู้ใช้
  • รหัสผ่าน: ป้อนรหัสผ่าน คุณจะใช้รหัสผ่านนี้ในการเข้าสู่ระบบ เมื่อคุณพร้อมพิมพ์งานจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ คุณต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อพิมพ์หรือลบไฟล์
 5. คลิก OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าและปิดกล่องโต้ตอบ จากนั้นคลิก ใช้ และ OK อีกครั้ง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะการพิมพ์
 6. เปิดเอกสารที่คุณต้องการพิมพ์ คลิก ไฟล์ จากนั้นคลิก พิมพ์
 7. คลิกชื่อของเครื่องพิมพ์ที่คุณกำหนดค่าไว้สำหรับการพิมพ์อย่างปลอดภัย จากนั้นคลิก พิมพ์ เพื่อส่งงานไปยังเครื่องพิมพ์
 8. เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์เอกสาร ให้ไปที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ แตะ สถานะงาน จากนั้นแตะ พิมพ์อย่างปลอดภัย
  หน้าจอเข้าสู่ระบบการพิมพ์อย่างปลอดภัยจะปรากฏขึ้น
  รูปภาพ : หน้าจอเข้าสู่ระบบการพิมพ์อย่างปลอดภัย
 9. บนหน้าจอเข้าสู่ระบบการพิมพ์อย่างปลอดภัย ให้ป้อน ID และ รหัสผ่าน โดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอสัมผัส จากนั้นแตะ เข้าสู่ระบบ
  รายการงานพิมพ์อย่างปลอดภัยจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
  รูปภาพ : รายการงานพิมพ์อย่างปลอดภัย
 10. แตะชื่อของงานที่คุณต้องการพิมพ์ จากนั้นแตะ พิมพ์
  เครื่องพิมพ์จะพิมพ์งาน จากนั้นให้ลบเอกสารออกจากที่จัดเก็บข้อมูลเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย