ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise - ไม่สามารถโดยใช้การเชื่อมต่อ USB ได้

ปัญหา

ไม่สามารถพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise ซึ่งใช้เฟิร์มแวร์ HP FutureSmart เวอร์ชัน 4.0 โดยใช้การเชื่อมต่อ USB ได้

เครื่องพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบ

ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับเครื่องพิมพ์รุ่นต่อไปนี้:
 • HP LaserJet Enterprise M607
 • HP LaserJet Enterprise M608
 • HP LaserJet Enterprise M609
 • HP LaserJet Enterprise MFP M631
 • HP LaserJet Enterprise MFP M632
 • HP LaserJet Enterprise MFP M633
 • HP Color LaserJet Enterprise M652
 • HP Color LaserJet Enterprise M653
 • HP Color LaserJet Enterprise MFP M681
 • HP Color LaserJet Enterprise MFP M682
 • HP LaserJet Managed E60055
 • HP LaserJet Managed E60065
 • HP LaserJet Managed E60075
 • HP LaserJet Managed MFP E62555
 • HP LaserJet Managed MFP E62565
 • HP LaserJet Managed MFP E62575
 • HP Color LaserJet Managed E65050
 • HP Color LaserJet Managed E65060
 • HP Color LaserJet Managed MFP E67550
 • HP Color LaserJet Managed Flow MFP E67560

วิธีการแก้ไข

ในการแก้ไขปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ขั้นตอนที่หนึ่ง: อัพเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด

 1. พิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากแผงควบคุม
  1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ปัดเพื่อเลือก รายงาน
  2. เลือก หน้าการกำหนดค่า/สถานะ
  3. เลือก หน้าการกำหนดค่า
  4. เลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า
  5. ในส่วน ข้อมูลอุปกรณ์ บนหน้าการกำหนดค่า ให้จดบันทึก การแก้ไขเฟิร์มแวร์ และ รหัสวันที่เฟิร์มแวร์
 2. ไปที่ ไดรเวอร์และดาวน์โหลด เลือก เครื่องพิมพ์ จากนั้นเลือกหรือพิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณ
 3. ขยายส่วนเฟิร์มแวร์
 4. เปรียบเทียบว่า เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ ที่ติดตั้งไว้บนเครื่องพิมพ์ นั้นตรงกับเวอร์ชันที่มีอยู่ในหน้า ไดรเวอร์และดาวน์โหลด หรือไม่
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดบนเครื่องพิมพ์
  หากต้องการคำแนะนำในการอัพเดตเฟิร์มแวร์ ให้ดูที่เอกสารสนับสนุนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่สอง: เปิดใช้งานตัวเลือก USB อุปกรณ์

ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งาน USB อุปกรณ์:

ขั้นตอนที่สาม: เพิ่มเครื่องพิมพ์โดยใช้การเชื่อมต่อ USB

 1. อย่าลืมตรวจสอบความต้องการของระบบต่อไปนี้ก่อน
  1. เปิดคอมพิวเตอร์ไว้ และเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
  2. เปิดเครื่องพิมพ์ไว้
  3. เชื่อมต่อสาย USB กับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ และกับคอมพิวเตอร์
 2. ตรวจสอบว่าคุณจำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์หรือไม่
  • หากคุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ของคุณได้ แสดงว่ามีการติดตั้งไดรเวอร์ไว้แล้ว และคุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนถัดไปในเอกสารนี้
  • หากคุณไม่สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ ให้ดำเนินการต่อตามขั้นตอนถัดไป
 3. ติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์ในตัวบนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่าน USB ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ
  1. เปิด แผงควบคุม จากนั้นคลิก อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์
  2. คลิก เพิ่มเครื่องพิมพ์
  3. ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ ให้เลือกตัวเลือกในการเพิ่มเครื่องพิมพ์โลคัล
   • หากเครื่องพิมพ์ของคุณอยู่ในรายการเครื่องพิมพ์ ให้เลือกแล้วคลิก ถัดไป
    หรือ
    คลิก เครื่องพิมพ์ที่ฉันต้องการไม่อยู่ในรายการ จากนั้นเลือก เพิ่มเครื่องพิมพ์โลคัลหรือเครื่องพิมพ์เครือข่ายด้วยการตั้งค่าแบบแมนนวล
   • เลือก เพิ่มเครื่องพิมพ์โลคัล
  4. เลือก ใช้พอร์ตที่มีอยู่ (USB001: พอร์ตเครื่องพิมพ์เสมือนสำหรับ USB) จากนั้นคลิก ถัดไป
  5. คลิก Windows Update จากนั้นรอให้ไดรเวอร์การพิมพ์ทำการอัพเดต
  6. คลิก HP, Hewlett-Packard หรือ Hewlett Packard ในหน้าต่าง ผู้ผลิต แล้วคลิกชื่อเครื่องพิมพ์ของคุณในหน้าต่าง เครื่องพิมพ์
  7. คลิก ถัดไป จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งไดรเวอร์
  8. ถอดสาย USB เครื่องพิมพ์ออกจากคอมพิวเตอร์ จากนั้นเสียบสายใหม่อีกครั้ง ขณะนี้คุณสามารถใช้เครื่องพิมพ์ของคุณได้แล้ว

สาเหตุ

เพื่อลดการใช้พลังงาน การเชื่อมต่อ USB อุปกรณ์บนเครื่องพิมพ์ HP LaserJet ซึ่งใช้งานเฟิร์มแวร์ HP FutureSmart เวอร์ชัน 4.0 หรือใหม่กว่า จะถูกปิดการใช้งานจากโรงงาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย