ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP UPD - การจัดการป็อปอัพแจ้งเตือนสถานะ

บทนำ

HP UPD จะมีคุณสมบัติที่ชื่อป็อปอัพแจ้งเตือนสถานะ (SNP) SNP จะแสดงข้อมูลงานและข้อมูลสถานะเครื่องพิมพ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้หน้าต่างป็อปอัพขนาดเล็กบนพีซีไคลเอ็นต์ นอกจากนี้ SNP ยังแสดงข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องพิมพ์ เช่น ระดับผงหมึก และลิงก์ไปยังระบบสั่งซื้อ HP SureSupply และหน้าฝ่ายสนับสนุน HP Instant ผู้ดูแลการพิมพ์สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ในการกำหนดค่าคุณสมบัติ SNP อย่างละเอียด ซึ่งจะปรากฏขึ้นในระหว่างการส่งงานพิมพ์ได้
บทภาคผนวกนี้ จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ต่อไปนี้:

คำอธิบายและประโยชน์

ป็อปอัพแจ้งเตือนสถานะ (SNP) ซึ่งสามารถใช้ได้กับ PDL ทั้งหมด จะให้ข้อมูลต่อไปนี้กับผู้ใช้ HP UPD:
 • สถานะการพิมพ์และข้อความแสดงข้อผิดพลาด แจ้งข้อมูลสถานะเครื่องพิมพ์กับผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาเล็กๆ น้อยต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ เช่น ฝาเปิดอยู่ หรือกระดาษติดได้ เพื่อช่วยลดจำนวนครั้งการติดต่อฝ่ายสนับสนุน
 • มุมมองแดชบอร์ดที่แสดงระดับวัสดุสิ้นเปลือง มุมมองแดชบอร์ดจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ เพื่อให้มั่นใจว่าในเครื่องพิมพ์มีวัสดุสิ้นเปลืองคงเหลือเพียงพอ ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งานจำนวนมาก
 • ลิงก์ไปยังระบบสั่งซื้อ HP SureSupply ส่วนนี้จะช่วยให้สามารถสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองแท้ของ HP ได้อย่างสะดวก คลิกที่ตัวเลือกหน้าต่าง SNP, “เลือกซื้อวัสดุสิ้นเปลือง” เพื่อเปิดระบบสั่งซื้อ HP SureSupply
 • ลิงก์ไปยังหน้าฝ่ายสนับสนุนของ HP รับการสนับสนุนในทันทีสำหรับปัญหาต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ โดยคลิกที่ “ฝ่ายสนับสนุนของ HP” เพื่อดูข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับสถานะของเครื่องพิมพ์ และข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครื่องพิมพ์

วิธีการทำงานของ SNP

เมื่อเลือกไว้สำหรับการพิมพ์ HP UPD จะพยายามสื่อสารโดยตรงกับเครื่องพิมพ์ เพื่อรับข้อมูลสถานะและข้อมูลงานในระหว่างการพิมพ์ การสอบถามข้อมูลเครื่องพิมพ์ผ่านคำสั่งรับข้อมูลของ SNMP จะช่วยให้ปริมาณการรับส่งข้อมูลเครือข่ายต่ำที่สุด และจะใช้เฉพาะในระหว่างการพิมพ์ หาก HP UPD ไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ได้ อาจเกิดขึ้นจากการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย หรือชื่อชุมชนของ SNMP ที่ตั้งค่าไว้บนผลิตภัณฑ์การพิมพ์ เมื่อเป็นเช่นนั้น ป็อปอัพจะไม่ปรากฏขึ้นบนพีซีไคลเอ็นต์ แต่จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับการพิมพ์ตามปกติ

ลักษณะการทำงานเริ่มต้นของ SNP

ตามค่าเริ่มต้น ป็อปอัพแจ้งเตือนสถานะจะถูฏเปิดใช้งานไว้ใน HP UPD ป็อปอัพเหล่านี้จะแสดงต่อผู้ใช้ในกลุ่มงาน โดเมนที่มีผู้ใช้น้อยกว่า 100 ราย หรือโดเมนใดๆ ที่ชื่อลงท้ายด้วย .local สำหรับสภาพแวดล้อมอื่นๆ ทั้งหมด คุณสมบัติต่อไปนี้จะถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ:
 • การแจ้งเตือนสถานะเครื่องพิมพ์
 • ลิงก์ฝ่ายสนับสนุนของ HP และเลือกซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
 • คุณสมบัติโปรแกรมข้อเสนอพิเศษของ HP
HP UPD จะใช้วิธีการต่อไปนี้ในการกำหนดช่วงเวลาที่จะปิดใช้งานป็อปอัพแจ้งเตือนสถานะ: HP UPD จะเริ่มจากการตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม USERDNSDOMAIN ไว้หรือไม่ หากมี HP UPD จะทำการสอบถามข้อมูล LDAP เพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ใช้บนโดเมนมากกว่า 100 รายหรือไม่ หากมีผู้ใช้บนโดเมนมากกว่า 100 ราย ระบบจะไม่แสดงป็อปอัพแจ้งเตือนสถานะ
บันทึก
ในบางสภาพแวดล้อมองค์กรขนาดใหญ่ การสอบถามข้อมูล LDAP อาจเป็นการสร้างปริมาณการรับส่งข้อมูลเพิ่มเติม หากต้องการป้องกันการสอบถามข้อมูล LDAP คุณสามารถใช้ยูทิลิตีการกำหนดค่าไดรเวอร์ (DCU) เพื่อปิดใช้งานการแจ้งเตือนสถานะเครื่องพิมพ์ได้ หรือสามารถตั้งค่านโยบาย AD ให้ปิดใช้งานการแจ้งเตือนสถานะเครื่องพิมพ์ โดยใช้เทมเพลต Active Directory

โปรแกรมข้อเสนอพิเศษของ HP

บันทึก
โปรแกรมข้อเสนอพิเศษของ HP จะถูกปิดใช้งานไว้ในสภาพแวดล้อมองค์กรที่มีผู้ใช้ตั้งแต่ 100 รายขึ้นไป หรือในกรณีที่ SNP ทำงานบนคิวเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ ในสถานการณ์เหล่านี้ จะไม่สามารถเปิดใช้งานโปรแกรมข้อเสนอพิเศษของ HP ได้
โปรแกรมข้อเสนอพิเศษของ HP จะช่วยให้ HP สามารถแนะนำข้อเสนอแบบ 'กำหนดเป้าหมาย' กับลูกค้าของ HP ในการซื้อผลิตภัณฑ์ของ HP และคู่ค้าของ HP รวมถึงใช้บริการของ HP และคู่ค้าของ HP และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของ HP และคู่ค้าของ HP เช่น เครื่องพิมพ์ที่ผงหมึกใกล้หมดจะ 'ส่งสัญญาณ' ให้แนะนำข้อเสนอซื้อผงหมึกกับลูกค้า
โปรแกรมข้อเสนอพิเศษของ HP จะมีหลากหลายวิธีในการระบุข้อเสนอที่จะแนะนำกับลูกค้า ข้อเสนอจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่รวบรวมจากผลิตภัณฑ์ แอพพลิเคชัน ไดรเวอร์การพิมพ์ และระบบปฏิบัติการ ข้อเสนอที่แนะนำจะมีสี่หมวด ได้แก่:
 • วัสดุสิ้นเปลือง—ผงหมึก กระดาษ
 • การสนับสนุน—กระดาษติด แก้ไขปัญหา
 • สิทธิพิเศษ—แพ็คดูแลลูกค้า (1 หรือ 11 เดือนหลังจากวันที่ซื้อ) ผลิตภัณฑ์อาจมีสิทธิ์ใช้งานแพ็คดูแลลูกค้า
 • กำหนดเวลา—ข้อเสนอพิเศษต่างๆ ทุกๆ สามวัน สำหรับรายการต่างๆ ต่อไปนี้: (อุปกรณ์เสริม เครื่องพิมพ์สองด้าน ข้อมูล (การรีไซเคิล)
โปรแกรมข้อเสนอพิเศษของ HP สามารถกำหนดค่าและจัดการได้ มีสองวิธีในการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งานโปรแกรมข้อเสนอพิเศษของ HP: กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการแจ้งเตือน SNP
กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว จะปรากฏขึ้นทันที หลังจากติดตั้ง HP UPD ในกล่องโต้ตอบนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกเข้าร่วมโปรแกรมข้อเสนอพิเศษของ HP ได้ ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏอยู่ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว :
 • ใช่ อนุญาตให้ส่งข้อมูลนี้ถึง HP
 • ไม่ ไม่ต้องส่งข้อมูลนี้ถึง HP
 • ฉันไม่แน่ใจ ถามฉันอีกครั้งในภายหลัง
หากเลือก ใช่ อนุญาตให้ส่งข้อมูลนี้ถึง HP จะเป็นการเปิดใช้งานคุณสมบัติโปรแกรมข้อเสนอพิเศษของ HP
หากเลือก ไม่ ไม่ต้องส่งข้อมูลนี้ถึง HP จะเป็นการปิดใช้งานคุณสมบัติโปรแกรมข้อเสนอพิเศษของ HP
หากต้องการปรับแต่งว่าจะเปิดใช้งานคุณสมบัติโปรแกรมข้อเสนอพิเศษของ HP หรือไม่ ให้ใช้การตั้งค่าที่อยู่ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน SNP
หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโปรแกรมข้อเสนอพิเศษของ HP ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือก อนุญาตให้แสดงข้อมูลอุปกรณ์และข้อเสนอพิเศษ ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าการแจ้งเตือน SNP

ใช้แท็บ การตั้งค่าอุปกรณ์ ในหน้าคุณสมบัติ เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน SNP

สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน SNP ได้จากในแท็บ การตั้งค่าอุปกรณ์ ของไดรเวอร์ที่มี HP UPD v4.7 หรือใหม่กว่า ก่อนหน้า HP UPD v4.7 จะสามารถปิดใช้งาน SNP ได้เฉพาะจากกล่องโต้ตอบ SNP เท่านั้น เมื่อปิดใช้งาน SNP แล้ว จะไม่สามารถเปิดใช้งานผ่านกล่องโต้ตอบ SNP ได้
การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน SNP จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • เปิดใช้งานการกำหนดค่าอัตโนมัติของเครื่องพิมพ์ไว้ และทำงานได้ตามปกติ สามารถปิดใช้งานการกำหนดค่าอัตโนมัติของเครื่องพิมพ์ได้จากใน HP UPD เวอร์ชัน v4.7 หรือใหม่กว่า ที่มีนโยบายการพิมพ์ด้วย HP UPD หรือนโยบายกลุ่ม Active Directory Group ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ และการจัดการ HP UPD ด้วยนโยบายกลุ่ม Active Directory และสามารถปิดใช้งาน SNP ด้วยยูทิลิตีการกำหนดค่าไดรเวอร์ของ HP ก่อนการติดตั้งได้ ดูที่ การจัดการ SNP ด้วยยูทิลิตีการกำหนดค่าไดรเวอร์ของ HP
 • ผลิตภัณฑ์รองรับฟังก์ชัน SNP
 • ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ PCL3
ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน SNP จากแท็บ การตั้่งค่าอุปกรณ์ :
 1. เปิดโฟลเดอร์ อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ คลิกขวาที่ HP UPD จากนั้นเลือก คุณสมบัติ
 2. คลิกแท็บ การตั้งค่าอุปกรณ์
 3. ในส่วน ตัวเลือกที่ติดตั้งได้ ให้ตั้งค่า การแจ้งเตือนสถานะเครื่องพิมพ์ เป็น เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน
 4. คลิก OK
  รูปภาพ : เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน การแจ้งเตือนสถานะเครื่องพิมพ์
เงื่อนไขต่อไปนี้ จะอธิบายถึงสถานการณ์ที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการตั้งค่า การแจ้งเตือนสถานะเครื่องพิมพ์ ในคุณสมบัติ การตั้งค่าอุปกรณ์ ของไดรเวอร์
 • เมื่อไม่ได้กำหนด HP UPD หรือนโยบาย AD สำหรับ SNP และเปิดใช้งาน SNP ไว้ ช่องคอมโบ การแจ้งเตือนสถานะเครื่องพิมพ์ ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ การตั้งค่าอุปกรณ์ จะถูกตั้งค่าเป็น เปิดใช้งาน ผู้ใช้สามารถปรับแต่งการตั้งค่านี้ได้
 • หากปิดใช้งาน SNP ผ่านป็อปอัพ SNP หรือผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ การตั้งค่าอุปกรณ์ จะไม่มีการแสดงป็อปอัพ SNP สำหรับคิวนั้น และช่องคอมโบ การแจ้งเตือนสถานะเครื่องพิมพ์ จะถูกตั้งค่าเป็น ปิดใช้งาน ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานป็อปอัพ SNP อีกครั้งได้โดยการเลือก เปิดใช้งาน ในช่องคอมโบ การแจ้งเตือนสถานะเครื่องพิมพ์
 • หากปิดใช้งาน SNP ผ่าน INSTALL.EXE, HP UPD หรือนโยบายใดๆ (HP UPD , AD) ช่องคอมโบ การแจ้งเตือนสถานะเครื่องพิมพ์ ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ การตั้งค่าอุปกรณ์ จะถูกตั้งค่าเป็น ปิดใช้งาน นอกจากนี้ ช่องคอมโบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ การตั้งค่าอุปกรณ์ สำหรับ การแจ้งเตือนสถานะเครื่องพิมพ์ จะกลายเป็นสีเทา เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เขียนทับการตั้งค่านโยบาย

ใช้หน้าต่างป็อปอัพในการเปิดใช้งาน/ปิดใช้งาน SNP

อาจสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของ SNP ภายในหน้าต่างป็อปอัพได้โดยใช้แท็บ การตั้งค่าการแจ้งเตือน หากต้องการดูการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้คลิกที่ลิงก์ การตั้งค่าการแจ้งเตือน เมื่อป็อปอัพปรากฏขึ้น
บันทึก
แท็บ การตั้งค่าการแจ้งเตือน จะปรากฏขึ้นเฉพาะในหน้าต่างป็อปอัพ ภายในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีนโยบายการพิมพ์ที่อยู่ภายใต้การจัดการบนเครือข่าย
ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้ในการกำหนดค่าจะมีดังนี้:
 • เปิดใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะให้ป็อปอัพปรากฏขึ้นโดยอิงตามเงื่อนไขด้านสถานะเครื่องพิมพ์หรือไม่ เลือกจากความร้ายแรงสามระดับ ที่คุณต้องการให้ป็อปอัพปรากฏขึ้น
 • ปิดใช้งาน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปิดใช้งานหน้าต่างป็อปอัพอย่างถาวร โดยไม่สนใจสถานะเครื่องพิมพ์

จัดการ SNP ด้วยยูทิลิตีการกำหนดค่าไดรเวอร์ HP

ยูทิลิตีการกำหนดค่าไดรเวอร์ HP คือโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สามารถใช้เพื่อกำหนดค่า HP UPD ล่วงหน้า ก่อนปรับใช้งานและติดตั้งลงบนระบบปฏิบัติการได้ โปรแกรมนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งขณะกำหนดค่า HP UPD สำหรับหลายๆ เวิร์กสเตชันหรือเซิร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ สำหรับคิวการพิมพ์ที่ใช้การกำหนดค่าเหมือนกัน
ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าลักษณะการทำงานของ SNP ของ HP UPD ล่วงหน้า:
 1. ดาวน์โหลดและเปิดยูทิลิตีการกำหนดค่าไดรเวอร์
  เปิด www.hp.com/go/upd จากนั้นเลือกดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ เลือกผลิตภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ใดก็ได้) และระบบปฏิบัติการ (ระบบปฏิบัติการใดก็ได้) แล้วดาวน์โหลดชุดทรัพยากรสำหรับผู้ดูแลเครื่องพิมพ์ (PARK) ซึ่งจะมียูทิลิตีการกำหนดค่าไดรเวอร์อยู่
  บันทึก
  ขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งไดรเวอร์ HP UPD อาจมีข้อความเปิดขึ้น เพื่อแจ้งว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการกับ HP UPD อาจส่งผลให้ลายเซ็นดิจิทัลใช้งานไม่ได้ และ Microsoft อาจแสดงข้อความเตือน ข้อความเตือนนี้ถือเป็นการทำงานตามปกติ คลิก OK เพื่อดำเนินการต่อ
 2. คลิก ไฟล์ ตามด้วย เปิด และเรียกดูไดเรกทอรีซึ่งเป็นที่ตั้งของ HP UPD
 3. เลือกไฟล์ .CFG สำหรับ HP UPD จากนั้นคลิก เปิด
 4. คลิก การตั้งค่าอุปกรณ์ แล้วขยายรายการ การแจ้งเตือนสถานะเครื่องพิมพ์ โดยคลิกที่ +
  บันทึก
  การเปลี่ยนแปลงไดรเวอร์ไฟล์ .CFG จะส่งผลให้ลายเซ็นไดรเวอร์ (WHQL) เสียหาย และยังสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าไดรเวอร์ได้โดยไม่สร้างความเสียหายต่อลายเซ็น ด้วยการบันทึกการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไฟล์ .CFM สามารถใช้ไฟล์ *.CFM ได้ในระหว่างการติดตั้งไดรเวอร์ เมื่อใช้ INSTALL.EXE ร่วมกับตัวเลือก /gcfm หรือคัดลอกไฟล์ไปยัง windows\system32\spool\drivers\w32x83\3 (สำหรับระบบ 32 บิท) หรือ windows\system32\spool\drivers\x64 (สำหรับระบบ 64 บิท) ก่อนทำการติดตั้ง
 5. เลือกตัวเลือกป็อปอัพที่ต้องการ
 6. คลิก ไฟล์ ตามด้วย บันทึกเป็น จากนั้นบันทึกไฟล์ในรูปแบบไฟล์ .cfm โดยตั้งชื่อเหมือนกับไฟล์เดิม และใส่ไว้ในไดเรกทอรีเดียวกับไฟล์เดิม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูทิลิตีการกำหนดค่าไดรเวอร์ HP โปรดดูที่ คู่มือสนับสนุนการกำหนดค่าไดรเวอร์ HP ล่วงหน้า

การจัดการ SNP ด้วย HP UPD (HP UPD)

HP UPD จะแตกต่างจากไดรเวอร์การพิมพ์อื่นๆ เนื่องจากสามารถควบคุมได้ด้วย HP UPD (HP UPD) HP UPD คือเอกสาร XML ที่จะควบคุมโหมดการทำงานของไดรเวอร์ภายในสภาพแวดล้อมการพิมพ์ที่กำหนด นอกจากนี้ HP UPD ยังสามารถจัดการลักษณะการทำงานของ SNP แยกตามผู้ใช้เครื่องพิมพ์แต่ละรายได้อีกด้วย เครื่องมือ HP UPD (HP UPD) ช่วยให้ผู้ดูแลการพิมพ์สามารถสร้าง HP UPD เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งาน SNP ตามต้องการได้อีกด้วย HP MPA จะรวมอยู่ใน HP PARK ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.hp.com/go/upd
แก้ไขนโยบาย หรือสร้างนโยบายใหม่ และดำเนินการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ เพื่อให้ส่งผลต่อลักษณะการทำงานของ SNP ของไคลเอ็นต์เครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย