ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed E50045 - ใส่กระดาษในถาด 2, 3, 4 และ 5

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่กระดาษในถาด 2 และถาดเสริม 550 แผ่น (หมายเลขชิ้นส่วน F2A72A) ถาดเหล่านี้บรรจุกระดาษ 75 g/m2 550 แผ่น
บันทึก
ขั้นตอนการใส่กระดาษสำหรับถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่นจะเหมือนกับถาด 2 แสดงเฉพาะถาด 2 เท่านั้น
บันทึก
ตัวกั้นกระดาษอาจถูกล็อคก่อนใช้และอาจไม่สามารถปรับได้
  หมายเหตุ
ห้ามใช้ถาดกระดาษมากกว่าหนึ่งถาดพร้อมกัน
 1. เปิดถาด
  บันทึก
  ห้ามเปิดถาดนี้ขณะกำลังใช้งาน
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. ก่อนใส่กระดาษ ให้ปรับตัวปรับความกว้างกระดาษโดยการบีบคันโยกปรับตัวกั้นและเลื่อนตัวกั้นตามขนาดของกระดาษที่ใช้
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 3. ปรับตัวกั้นความยาวกระดาษโดยการบีบคันโยกปรับตัวกั้นและเลื่อนตัวกั้นให้ได้ตามขนาดของกระดาษที่ใช้อยู่
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 4. ในการใส่กระดาษขนาด Legal ลงในถาด ให้บีบก้านที่ด้านหลังของถาดซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของศูนย์กลาง แล้วขยายถาดกลับไปยังขนาดกระดาษที่ถูกต้อง
  บันทึก
  ขั้นตอนนี้ไม่สามารถใช้ได้กับขนาดกระดาษอื่น
 5. ใส่กระดาษลงในถาด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวางแนวกระดาษ โปรดดูที่ การวางแนวกระดาษถาด 2 และถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น
  บันทึก
  อย่าปรับตัวกั้นกระดาษชิดกับปึกกระดาษแน่นเกินไป ปรับไปยังตำแหน่งหรือเครื่องหมายในถาด
  บันทึก
  ในการป้องกันกระดาษติด ให้ปรับตัวกั้นกระดาษไปยังขนาดที่ถูกต้อง และห้ามใส่กระดาษจนล้นถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านบนสุดของปึกกระดาษอยู่ต่ำกว่าตัวแสดงกระดาษบรรจุเต็มถาด ตามที่แสดงในการขยายในภาพประกอบ
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
 6. ปิดถาด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 7. ข้อความการกำหนดค่าถาดจะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 8. หากขนาดและประเภทกระดาษที่ปรากฏไม่ถูกต้อง ให้เลือก แก้ไข เพื่อเลือกขนาดหรือประเภทกระดาษอื่น
  สำหรับกระดาษขนาดที่กำหนดเอง ให้ระบุขนาด X และ Y สำหรับกระดาษเมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ขนาด X และ Y

การวางแนวกระดาษถาด 2 และถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น

เมื่อใช้กระดาษที่จำเป็นต้องวางแนวกระดาษแบบพิเศษ ให้ใส่กระดาษตามข้อมูลในตารางต่อไปนี้
บันทึก
การตั้งค่า โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น จะมีผลต่อวิธีการใส่กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอร์ม การตั้งค่านี้จะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เมื่อใช้โหมดนี้ ให้ใส่กระดาษเหมือนกับการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ใช้โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น
ประเภทกระดาษ
การพิมพ์งานด้านเดียว
การพิมพ์สองด้านและโหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือก
กระดาษหัวจดหมาย กระดาษแบบฟอร์ม หรือกระดาษเจาะรู
คว่ำหน้าลง
หันหัวกระดาษไปทางด้านหน้าของถาด
หงายหน้าขึ้น
หันท้ายกระดาษไปทางด้านหน้าของถาด

ใช้โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น

ใช้คุณสมบัติ โหมดกระดาษหัวจดหมายอื่น ในการใส่กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษแบบฟอร์มในถาดด้วยวิธีเดียวกับงานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์แบบด้านเดียวหรือสองด้าน เมื่อใช้โหมดนี้ ให้ใส่กระดาษเหมือนกับการพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ ให้เปิดใช้โดยใช้เมนูแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

เปิดใช้โหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือกโดยใช้เมนูแผงควบคุมเครื่องพิมพ์

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ลากนิ้วจากขวาไปซ้ายจนกว่าเมนู การตั้งค่า ปรากฏขึ้น แตะไอคอน การตั้งค่า เพื่อเปิดเมนู
 2. เปิดเมนูดังต่อไปนี้:
  • จัดการถาด
  • โหมดกระดาษหัวจดหมายทางเลือก
 3. เลือก เปิด แล้วแตะปุ่ม บันทึก หรือกดปุ่ม OK


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย