ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Managed E55040 - ขนาดและประเภทกระดาษที่รองรับ

บทนำ

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยขนาดและประเภทของกระดาษที่รองรับสำหรับแต่ละถาดและสำหรับอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ

ขนาดกระดาษที่ใช้ได้

บันทึก
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน
ขนาดกระดาษที่ใช้ได้
ขนาดและมิติ
ถาด 1
ถาด 2
ถาดบรรจุกระดาษ 1x550 แผ่น
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
Letter
279 x 216 มม.
Legal
216 x 356 มม.
Executive
267 x 184 มม.
Statement
216 x 140 มม.
Oficio (8.5 x 13)
216 x 330 มม.
3 x 5
76 x 127 มม.
4 x 6
101 x 152 มม.
5 x 7
127 x 178 มม.
5 x 8
127 x 203 มม.
A4
297 x 210 มม.
A5
148 x 210 มม.
บันทึก
เมื่อใส่กระดาษนี้โดยป้อนขอบสั้นเข้าไปก่อน การพิมพ์จะช้าลง
A5 ที่มีการหมุน
148 x 210 มม.
บันทึก
เมื่อใส่กระดาษนี้โดยป้อนขอบสั้นเข้าไปก่อน การพิมพ์จะช้าลง
A6
105 x 148 มม.
RA4
215 x 305 มม.
B5 (JIS)
257 x 182 มม.
B6 (JIS)
128 x 182 มม.
10 x 15 ซ.ม.
100 x 150 มม.
Oficio (216 x 340)
215.9 x 340 มม.
16K 195 x 270 มม.
270 x 195 มม.
16K 184 x 260 มม.
260 x 184 มม.
16K 197 x 273 มม.
273 x 197 มม.
Japanese Postcard
Postcard (JIS)
100 x 148 มม.
Double Japan Postcard Rotated
Double Postcard (JIS)
148 x 200 มม.
ซองจดหมาย #9
98 x 225 มม.
ซองจดหมาย #10
105 x 241 มม.
ซองจดหมาย Monarch
98 x 191 มม.
Envelope B5
176 x 250 มม.
ซองจดหมาย C5
162 x 229 มม.
ซองจดหมาย C6
114 x 162 มม.
ซองจดหมาย DL
110 x 220 มม.
กำหนดเอง
76 x 127 ถึง 216 x 356 มม.
กำหนดเอง
101 x 148 ถึง 216 x 297 มม.
กำหนดเอง
101 x 148 ถึง 216 x 356 มม.
กำหนดเอง
148 x 210 มม. ถึง 216 x 356 มม.

ประเภทกระดาษที่รองรับ

บันทึก
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน
ประเภทกระดาษที่รองรับ
ชนิดกระดาษ
ถาด 1
ถาด 2
ถาดบรรจุกระดาษ 1x550 แผ่น
การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ
ธรรมดา
HP EcoSMART Lite
HP Matte 105 g
HP Matte 120 g
HP Matte 150 g
HP Matte 200 g
HP Soft Gloss 120 g
HP Glossy 120 g
HP Glossy 150 g
HP Glossy 200 g
กระดาษบาง 60-74 g
กระดาษหนักปานกลาง 96-110 g
กระดาษหนา 111-130g
กระดาษหนาพิเศษ 131-175 g
การ์ดสต็อค 176-220 g
กระดาษมันหนักปานกลาง 96-110 g
กระดาษมันหนา 111-130 g
กระดาษมันหนาพิเศษ 131-175 g
การ์ดมัน 176-220 g
แผ่นใสเลเซอร์สี
ฉลาก
กระดาษหัวจดหมาย
ซองจดหมาย
กระดาษแบบฟอร์ม
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ
กระดาษสี
กระดาษบอนด์
กระดาษรีไซเคิล
กระดาษหยาบ
ฟิล์มทึบแสง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย