ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP Color LaserJet Managed E55040 - เปลี่ยนชุดรวบรวมผงหมึก

บทนำ

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับชุดรวบรวมผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และรวมถึงคำแนะนำในการเปลี่ยน
เครื่องพิมพ์จะแสดงเมื่อชุดรวบรวมผงหมึกใกล้เต็มหรือเมื่อเต็มแล้ว เมื่อเต็มแล้ว การพิมพ์จะหยุดจนว่าจะเปลี่ยนชุดรวบรวมผงหมึก
ในการซื้อชุดรวบรวมผงหมึก(หมายเลขชิ้นส่วน B5L37A) โปรดไปที่ HP Parts Store ที่ www.hp.com/buy/parts
บันทึก
ชุดรวบรวมผงหมึกถูกออกแบบสำหรับใช้ครั้งเดียว อย่าพยายามเทผงหมึกออกจากชุดรวบรวมผงหมึกและนำกลับมาใช้ใหม่ การดำเนินการดังกล่าวอาจทำให้ผงหมึกเลอะภายในเครื่องพิมพ์ ซึ่งจะทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง หลังจากการใช้ ให้ส่งคืนชุดรวบรวมผงหมึกให้กับโครงการ Planet Partners ของ HP เพื่อรีไซเคิล
  หมายเหตุ
หากผงหมึกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า

ถอดและเปลี่ยนชุดรวบรวมผงหมึก

 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝา
 2. เปิดฝาชุดรวบรวมผงหมึกที่ด้านบนซ้ายของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาชุดรวบรวมผงหมึก
 3. ดึงชุดรวบรวมผงหมึกและฝาที่เชื่อมต่อออก
  รูปภาพ : นำชุดรวบรวมผงหมึกออก
 4. นำชุดรวบรวมผงหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : ชุดรวบรวมผงหมึกใหม่
 5. ติดตั้งชุดรวบรวมผงหมึกและฝาที่เชื่อมต่อใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์ ปรับตำแหน่งแท็บของฝาให้ตรงกับช่องในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งชุดรวบรวมผงหมึก
 6. ปิดฝาชุดรวบรวมผงหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาชุดรวบรวมผงหมึก
 7. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝา
  ในการรีไซเคิลชุดรวบรวมผงหมึกที่ใช้แล้ว ให้ทำตามคำแนะนำที่ให้มาพร้อมกับชุดรวบรวมผงหมึกใหม่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย