ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP Color LaserJet Managed E55040 - สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลือง อุปกรณ์เสริม และชิ้นส่วน

การสั่งซื้อ

สั่งซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองและกระดาษ
สั่งซื้อชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมของแท้ของ HP
สั่งซื้อผ่านผู้ให้บริการ
ติดต่อผู้ให้บริการที่ได้รับสิทธิ์จาก HP
สั่งซื้อโดยใช้ HP Embedded Web Server (EWS)
ในการเข้าถึง ในเว็บเบราเซอร์ที่รองรับในคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ป้อน IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ หรือชื่อโฮสต์ในช่องแอดเดรส/URL EWS มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ HP SureSupply ซึ่งให้ตัวเลือกสำหรับการซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้จาก HP

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม

ในการสั่งซื้อตลับผงหมึก โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการการจัดการสำเร็จรูป ตรวจสอบว่าคุณทราบหมายเลขรุ่นเครื่องพิมพ์ ซึ่งปรากฏในฉลากของเครื่องพิมพ์ที่ฝาด้านหลังเครื่องพิมพ์
รายการ
คำอธิบาย
หมายเลขชิ้นส่วน
อุปกรณ์สิ้นเปลือง
ชุดรวบรวมผงหมึก HP
ชุดรวบรวมผงหมึกสำรองพร้อมฝาที่เชื่อมต่อ
B5L37A
อุปกรณ์เสริม
ถาดป้อนกระดาษ 550 แผ่น
ถาดป้อนกระดาษเสริม 550 แผ่น (มาพร้อมกับรุ่น x)
มีคำแนะนำการติดตั้ง
B5L34A
แท่นวางและตู้เครื่องพิมพ์
แท่นวางเสริมพร้อมตู้เก็บสำหรับรองรับเครื่องพิมพ์
แนะนำเมื่อใช้ถาดป้อนกระดาษเสริมหลายถาด
มีคำแนะนำการติดตั้ง
B5L51A
HP Secure High-Performance Hard Disk Drive
ฮาร์ดไดรฟ์เสริม
มีคำแนะนำการติดตั้ง
B5L29A
DIMM หน่วยความจำ 1GB DDR3
DIMM เสริมสำหรับการขยายหน่วยความจำ
มีคำแนะนำการติดตั้ง
G6W84A
พอร์ต USB ภายใน HP
พอร์ต USB เสริมสองพอร์ตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่น
มีคำแนะนำการติดตั้ง
B5L28A
HP Trusted Platform Module
เข้ารหัสข้อมูลทั้งหมดที่ส่งผ่านไปยังเครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติ
มีคำแนะนำการติดตั้ง
F5S62A
HP Jetdirect 2900nw Print Server
อุปกรณ์เสริมเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์แบบไร้สาย USB
J8031A
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
อุปกรณ์เสริม Wi-Fi Direct สำหรับการพิมพ์ “แตะ” จากอุปกรณ์มือถือ
J8030A

ชิ้นส่วนเพื่อให้ลูกค้าซ่อมแซมด้วยตนเอง

ชิ้นส่วนที่ลูกค้าซ่อมแซมเอง (CSR) มีให้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet หลายรุ่นเพื่อช่วยลดเวลาการซ่อมแซม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม CSR และประโยชน์สามารถพบได้ที่ www.hp.com/go/csr-support และ www.hp.com/go/csr-faq
ชิ้นส่วนสำรอง HP ของแท้สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.hp.com/buy/parts หรือติดต่อผู้ให้บริการและการสนับสนุนที่ได้รับอนุญาตจาก HP เมื่อทำการสั่งซื้อ จะต้องใช้ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้: หมายเลขชิ้นส่วน, หมายเลขซีเรียล (อยู่ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์), หมายเลขผลิตภัณฑ์ หรือชื่อผลิตภัณฑ์
  • ลูกค้าต้องติดตั้งชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน บังคับ เว้นแต่คุณยินดีที่จะเสียค่าบริการให้กับช่างบริการของ HP เพื่อทำการซ่อม ชิ้นส่วนเหล่านี้ไม่มีความช่วยเหลือแบบนอกสถานที่หรือส่งกลับไปซ่อม (Return-To-Depot) ภายใต้การรับประกันผลิตภัณฑ์ของ HP
  • สำหรับชิ้นส่วนที่อยู่ในรายการเปลี่ยนด้วยตัวเองที่เป็นชิ้นส่วน ตัวเลือก คุณสามารถขอรับการติดตั้งได้จากช่างบริการของ HP โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในระหว่างระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์
รายการ
คำอธิบาย
ตัวเลือกในการเปลี่ยนด้วยตัวเอง
หมายเลขชิ้นส่วน
ชุดฟิวเซอร์ HP
ฟิวเซอร์สำรอง
มีคำแนะนำการติดตั้ง
บังคับ
B5L35-67901 (110 โวลท์)
B5L36-67901 (220 โวลท์)
ชุดฟิวเซอร์ HP, บริการ
ฟิวเซอร์สำรอง, ชุดบริการ
มีคำแนะนำการติดตั้ง
บังคับ
B5L35-67902 (110 โวลท์)
B5L36-67902 (220 โวลท์)
ชุดลูกกลิ้ง ITB และ T2, บริการ
สายพานส่งสำรองและลูกกลิ้งส่งกระดาษชุดที่สอง
มีคำแนะนำการติดตั้ง
ตัวเลือก
B5L24-67901
ชุดลูกกลิ้งส่งกระดาษชุดที่สอง
ลูกกลิ้งส่งกระดาษชุดที่สองสำรอง
มีคำแนะนำการติดตั้ง
บังคับ
B5L24-67902
ชุดลูกกลิ้งถาด 2-X
ลูกกลิ้งสำรองสำหรับถาด 2-5
มีคำแนะนำการติดตั้ง
ตัวเลือก
B5L24-67904
ชุดลูกกลิ้งถาด 1
ลูกกลิ้งสำรองสำหรับถาด 1
มีคำแนะนำการติดตั้ง
ตัวเลือก
B5L24-67905
ชุด SVGA แผงควบคุม
แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสสำรองสำหรับรุ่น x
มีคำแนะนำการติดตั้ง
บังคับ
B5L24-67903
ชุด HDD 500GB
บันทึก
รุ่น M553 เท่านั้น
HP Secure High-Performance Hard Disk Drive สำรอง
มีคำแนะนำการติดตั้ง
บังคับ
5851-6419
ชุดเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์แบบไร้สาย USB
HP Jetdirect 2900nw Print Server สำรอง
บังคับ
5851-6421
ชุดอุปกรณ์เสริม NFC
อุปกรณ์เสริม HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless สำรอง
บังคับ
5851-6429
DIMM หน่วยความจำ 1GB DDR3
บันทึก
รุ่น M553 เท่านั้น
DIMM หน่วยความจำสำรอง
มีคำแนะนำการติดตั้ง
บังคับ
5851-6422
ชุดพอร์ต USB ภายในสองพอร์ต
พอร์ต USB ภายในสำรอง
บังคับ
5851-6424


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย