ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Managed E55040 - การใส่ซองจดหมาย

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการใส่ซองจดหมาย ใช้ถาด 1 เท่านั้นในการพิมพ์บนซองจดหมาย ถาด 1 บรรจุซองจดหมาย 10 ซอง
บันทึก
เลือกประเภทกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน

การวางแนวซองจดหมาย

ใส่ซองจดหมายในแนวใดแนวหนึ่งจากการวางแนวเหล่านี้:
คว่ำหน้าลง
ขอบด้านบนหันไปทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
คว่ำหน้าลง
ขอบด้านบนหันเข้าหาอุปกรณ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย