ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Managed MFP E57540 - 13.B กระดาษติดในฝาด้านขวาและบริเวณฟิวเซอร์

13.B กระดาษติดในฝาด้านขวาและบริเวณฟิวเซอร์

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดภายในฝาด้านขวา เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
  หมายเหตุ
ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะจัดการ
 1. ยกตัวล็อคที่ฝาด้านขวาเพื่อปลดออก
  รูปภาพ : ยกตัวล็อค
 2. เปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านขวา
 3. ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณดึงกระดาษ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดชุดอุปกรณ์ส่ง
  รูปภาพ : ปิดชุดอุปกรณ์ส่ง
 5. ดันสองก้านสีเขียวลงเพื่อปลดฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติด
  รูปภาพ : กดก้านสีเขียวลง
 6. ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกมา หากกระดาษขาด ให้ตรวจสอบว่านำส่วนที่เหลือทั้งหมดออกแล้ว
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 7. ปิดฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติด แล้วลดระดับชุดอุปกรณ์ส่งลง
  รูปภาพ : ปิดฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติด
 8. ถ้ามองเห็นกระดาษกำลังจะเข้าสู่ด้านล่างของฟิวเซอร์ ให้ค่อยๆ ดึงลงเพื่อนำกระดาษออกมา
    หมายเหตุ
  อย่าสัมผัสโฟมในลูกกลิ้งส่งกระดาษ สิ่งปนเปื้อนจะส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 9. หากกระดาษติดขณะเข้าสู่ถาดกระดาษออก ให้ค่อยๆ ดึงกระดาษออกเพื่อนำออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 10. อาจมีกระดาษติดอยู่ด้านในของฟิวเซอร์ที่มองไม่เห็น จับที่จับฟิวเซอร์ ยกขึ้นเล็กน้อย และดึงออกมาตรงๆ เพื่อถอดฟิวเซอร์ออกมา
    หมายเหตุ
  ฟิวเซอร์จะมีความร้อนขณะใช้งานเครื่องพิมพ์ รอให้ฟิวเซอร์เย็นลงก่อนจะจัดการ
  รูปภาพ : ถอดฟิวเซอร์ออก
 11. เปิดฝาปิดช่องเพื่อเข้าสู่บริเวณที่กระดาษติด ถ้ามีกระดาษติดอยู่ด้านในฟิวเซอร์ ให้ค่อยๆ ดึงขึ้นตรงๆ เพื่อนำกระดาษออกมา หากกระดาษฉีกขาด ให้ดึงเศษกระดาษออกให้หมด
    หมายเหตุ
  แม้ว่าตัวฟิวเซอร์จะเย็นลงแล้ว แต่ลูกกลิ้งที่อยู่ด้านในอาจยังคงร้อนอยู่ อย่าสัมผัสถูกลูกกลิ้งของฟิวเซอร์จนกว่าลูกกลิ้งจะเย็นลง
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 12. ปิดฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติด และกดฟิวเซอร์เข้าไปในเครื่องพิมพ์จนเข้าที่
  รูปภาพ : ติดตั้งฟิวเซอร์
 13. ตรวจหากระดาษที่ติดในทางผ่านพิมพ์สองด้านในฝาด้านขวาและนำกระดาษที่ติดอยู่ออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 14. ปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านขวา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย