ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Managed MFP E57540 - 13.A3, 13.A4, 13.A5 กระดาษติดในถาด 3, ถาด 4, ถาด 5

13.A3, 13.A4, 13.A5 กระดาษติดในถาด 3, ถาด 4, ถาด 5

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดซึ่งเกี่ยวข้องกับถาดป้อนกระดาษเสริม 550 แผ่น เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 1. เปิดฝาด้านขวาล่าง
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านขวาล่าง
 2. ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกมา
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. ดึงถาดออกจากเครื่องพิมพ์ด้วยการดึงและยกขึ้นเล็กน้อย
  รูปภาพ : ถอดถาด
 4. นำกระดาษที่ติดหรือเสียออก ตรวจสอบว่าไม่ใส่กระดาษในถาดมากเกินไปและปรับตัวกั้นกระดาษอย่างถูกต้อง
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 5. นำกระดาษออกจากลูกกลิ้งของตัวป้อนกระดาษด้านในเครื่องพิมพ์ ขั้นแรก ให้ดึงกระดาษไปทางซ้ายเพื่อปลดออก แล้วดึงไปข้างหน้าเพื่อนำออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 6. ปิดฝาด้านขวาล่าง
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านขวาล่าง
 7. ใส่ถาดใหม่และปิด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 8. เปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านขวา
 9. ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกจากบริเวณดึงกระดาษ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 10. ปิดชุดอุปกรณ์ส่ง
  รูปภาพ : ปิดชุดอุปกรณ์ส่ง
 11. ดันสองก้านสีเขียวลงเพื่อปลดฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติด
  รูปภาพ : กดก้านสีเขียวลง
 12. ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกมา หากกระดาษขาด ให้ตรวจสอบว่านำส่วนที่เหลือทั้งหมดออกแล้ว
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 13. ปิดฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติด แล้วลดระดับชุดอุปกรณ์ส่งลง
  รูปภาพ : ปิดฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติด
 14. ปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านขวา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย