ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed MFP E52545, HP Color LaserJet Managed MFP E57540 - เปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ (รุ่น c)

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตลับลวดเย็บกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ รวมถึงคำแนะนำในการเปลี่ยน
ในการซื้อแพ็คเกจตลับลวดเย็บกระดาษสองตลับ (หมายเลขชิ้นส่วน Q7432A) โปรดไปที่ HP Parts Store ที่ www.hp.com/buy/parts แต่ละตลับมีลวดเย็บกระดาษ 1,500 ชิ้น

ถอดและเปลี่ยนตลับลวดเย็บกระดาษ

 1. เปิดฝาที่เย็บกระดาษ
  บันทึก
  การเปิดฝาที่เย็บกระดาษจะทำให้ที่เย็บกระดาษไม่ทำงาน
  รูปภาพ : เปิดฝาที่เย็บกระดาษ
 2. นำตลับลวดเย็บกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำตลับลวดเย็บกระดาษออก
 3. ใส่ตลับลวดเย็บกระดาษใหม่ลงในช่องด้านในฝาที่เย็บกระดาษ
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับลวดเย็บกระดาษ
 4. ปิดฝาที่เย็บกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาที่เย็บกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย