ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed MFP E52545 - 13.C, 13.D, 13.B กระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน

13.C, 13.D, 13.B กระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบกระดาษในตำแหน่งที่อาจเกิดการติดทั้งหมดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 1. ถอดถาด 2 ออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดถาด
 2. ดึงแท็บสีเขียวภายในบริเวณถาดไปข้างหน้าเพื่อปลดล็อคแผ่นโลหะสำหรับพิมพ์สองด้าน
  รูปภาพ : ดึงแท็บไปข้างหน้า
 3. นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ปิดแผ่นโลหะสำหรับพิมพ์สองด้าน
  รูปภาพ : ปิดแผ่นโลหะสำหรับพิมพ์สองด้าน
 5. ใส่ถาดใหม่และปิด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 6. เปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหลัง
 7. นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 8. ปิดฝาด้านหลัง
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหลัง
 9. กดปุ่มปลดล็อคฝาด้านบนทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : กดปุ่มปลดล็อค
 10. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 11. นำตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 12. ยกฝาปิดช่องทางเข้าบริเวณที่กระดาษติด และค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออก ระวังอย่าให้กระดาษฉีกขาด
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 13. ใส่ตลับผงหมึกกลับเข้าไป
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 14. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย