ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Managed MFP E52545 - ภาพเครื่องพิมพ์

ภาพด้านหน้าของเครื่องพิมพ์

  รูปภาพ : ภาพด้านหน้าของเครื่องพิมพ์
 1. ฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ (ช่องสำหรับดึงกระดาษที่ติดออก)
 2. ถาดกระดาษเข้าของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 3. ถาดกระดาษออกของอุปกรณ์ป้อนกระดาษเมื่อป้อนกระดาษยาวผ่านอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ให้ขยายจุดหยุดกระดาษทางด้านขวาของถาดกระดาษออก
 4. แผงควบคุมพร้อมจอทัชสกรีนสี (เอียงขึ้นเพื่อให้ดูได้ง่ายขึ้น)
 5. แป้นพิมพ์กายภาพ (รุ่น c เท่านั้น) ดึงแป้นพิมพ์ออกมาตรงๆ เพื่อใช้งาน
 6. ที่เย็บกระดาษสะดวกใช้ (รุ่น c เท่านั้น)
 7. ปุ่มเปิด/ปิด
 8. ฝาครอบฟอร์แมตเตอร์
 9. ถาดป้อนกระดาษเสริม 1 x 550 แผ่น (ถาด 3)เครื่องพิมพ์แต่ละรุ่นยอมรับอุปกรณ์ป้อนกระดาษเสริม 1 x 550 แผ่นได้ถึงสามถาด (ถาด 3, 4 และ 5)
 10. ถาด 2
 11. ชื่อรุ่น
 12. ถาด 1
 13. ฝาปิดด้านบน (เข้าถึงตลับผงหมึก)ปุ่มปลดล็อคฝาด้านบนอยู่ทางด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
 14. ถาดกระดาษออกมาตรฐาน
 15. พอร์ต USB ที่เข้าถึงได้ง่าย (ทางด้านซ้ายของอุปกรณ์รองรับแผงควบคุม)เสียบแฟลชไดรฟ์ USB สำหรับการพิมพ์หรือสแกนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์หรือเพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ผู้ดูแลระบบต้องเปิดใช้งานพอร์ตนี้ก่อนจะใช้
 16. ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ (สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์ของผู้ผลิตอื่น)

ภาพด้านหลังของเครื่องพิมพ์

  รูปภาพ : ภาพด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 1. ฝาด้านหลัง (ช่องสำหรับดึงกระดาษที่ติดออก)
 2. ปุ่มปลดล็อคฝาด้านบน
 3. ฉลากหมายเลขซีเรียลและหมายเลขผลิตภัณฑ์
 4. ฝาปิดป้องกันฝุ่นสำหรับถาด 2 (พลิกขึ้นเมื่อใส่กระดาษขนาด Legal)
 5. จุดเชื่อมต่อสายไฟ
 6. ฟอร์แมตเตอร์ (มีพอร์ตอินเตอร์เฟซ)

พอร์ตอินเตอร์เฟซ

  รูปภาพ : พอร์ตอินเตอร์เฟซ
 1. ช่องเสียบสำหรับเสียบตัวล็อกสายเคเบิล
 2. พอร์ตโทรสาร (รุ่น c เท่านั้น) พอร์ตถูกปิดสำหรับรุ่น dn)
 3. พอร์ตเครือข่าย Ethernet (RJ-45) สำหรับ Local area network (LAN)
 4. พอร์ต USB สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ภายนอก (พอร์ตนี้ต้องปิดไว้)สำหรับการพิมพ์ USB ที่เข้าถึงได้ง่าย ให้ใช้พอร์ต USB ใกล้กับแผงควบคุม
 5. พอร์ตการพิมพ์ USB 2.0 ความเร็วสูง

มุมมองแผงควบคุม

หน้าจอหลักจะใช้ในการเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ และระบุสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักได้ตลอดเวลาโดยเลือกปุ่มหน้าหลัก
บันทึก
คุณสมบัติที่ปรากฏบนหน้าจอหลักอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : แผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 1. ปุ่มหน้าหลัก
 2. บริเวณแอปพลิเคชัน
 3. ปุ่ม รีเซ็ต
 4. ปุ่ม ลงชื่อเข้าใช้ หรือ ลงชื่อออก
 5. ปุ่มข้อมูล
 6. ปุ่มวิธีใช้
 7. เวลาปัจจุบัน
 8. ปุ่ม เริ่มทำสำเนา
 9. ฟิลด์ สำเนา
 10. ตัวแสดงหน้าของหน้าจอหลัก
 11. แป้นพิมพ์(รุ่น c เท่านั้น)
 12. พอร์ต USB แบบเข้าถึงง่าย
 13. ช่องเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

วิธีการใช้แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส

ใช้การดำเนินการต่อไปนี้เพื่อใช้แผงควบคุมหน้าจอสัมผัสของเครื่องพิมพ์
สิ่งที่ควรทำ
คำอธิบาย
ตัวอย่าง
แตะ
แตะรายการบนหน้าจอเพื่อเลือกรายการหรือเปิดเมนูดังกล่าว นอกจากนี้เมื่อการเลื่อนผ่านเมนูต่างๆ ให้แตะหน้าจอเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อหยุดการเลื่อน
แตะไอคอน การตั้งค่า เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน การตั้งค่า
ปัด
แตะหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วตามแนวนอนเพื่อเลื่อนหน้าจอไปทางด้านข้าง
ลากนิ้วจนกว่าแอปพลิเคชัน การตั้งค่า จะปรากฏขึ้น
เลื่อน
แตะหน้าจอแล้วเลื่อนนิ้วตามแนวตั้งเพื่อเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลง เมื่อการเลื่อนผ่านเมนูต่างๆ ให้แตะหน้าจอเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อหยุดการเลื่อน
เลื่อนผ่านแอปพลิเคชัน การตั้งค่า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย