ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet MFP M72625, M72630 - วิธีการใช้ที่เจาะรู

คุณสมบัติเจาะรูใช้ได้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งภายในเจาะรูเสริมในเครื่องพิมพ์ ใช้คุณสมบัติเจาะรูเพื่อเจาะรูในหน้าโดยอัตโนมัติระหว่างการพิมพ์ หรือเจาะรูในสำเนาแผ่น บางตัวเลือกเจาะรูยังรวมถึงการเย็บเล่มด้วย
เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกเจาะรูที่มีอยู่ และวิธีการใช้คุณสมบัติเจาะรูเมื่อทำสำเนาจาก ADF หรือเมื่อพิมพ์เอกสารจากคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ไดรเวอร์การพิมพ์ HP
บันทึก
จำนวนรูที่ใช้ได้จะแตกต่างกันตามประเทศ/พื้นที่
  • สำหรับประเทศ/พื้นที่ที่ใช้หน่วยวัดแบบเมตริก จะมีตัวเลือก สอง หรือ สี่ รู
  • สำหรับประเทศ/พื้นที่ที่ใช้หน่วยวัดแบบอังกฤษ จะมีตัวเลือก สอง หรือ สาม รู
  • สำหรับสวีเดน จะมีอุปกรณ์ตกแต่งเจาะรูเฉพาะ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย