ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Color LaserJet Enterprise - การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์สี

บทนำ

ใช้ข้อมูลที่ด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ คุณภาพสี และคุณภาพของภาพในเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Enterprise สำหรับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Enterprise โมโน (ขาวดำ) ให้ไปที่ การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ขาวดำ
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่อไปนี้:
 • หน้าว่าง
 • หน้าว่าง
 • สีที่ไม่ได้ปรับให้ตรงกัน
 • กระดาษม้วนงอ
 • แถบที่เข้มหรือจาง
 • รอยทางที่เข้มหรือจาง
 • งานพิมพ์ไม่ชัด
 • พื้นหลังเป็นสีเทาหรืองานพิมพ์เข้มเกินไป
 • งานพิมพ์ที่จาง
 • ผงหมึกไม่ติดแน่นกับกระดาษ
 • ผงหมึกขาดหาย
 • ผงหมึกเป็นจุดกระจัดกระจาย
 • ภาพบิดเบี้ยว
 • รอยเปื้อน
 • รอยทาง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย