ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet และ Color LaserJet Enterprise MFP - ข้อความ 10.39.60, 10.39.69 และ 10.39.70

ปัญหา

เครื่องพิมพ์จะแสดงเมื่อชุดตัวป้อนเอกสารมีระดับต่ำหรือต่ำมาก อายุใช้งานชุดการบำรุงรักษาตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ที่เหลืออยู่จริงอาจแตกต่างกันไป
ข้อผิดพลาดตัวเลขจะปรากฏขึ้นในบันทึกเหตุการณ์เท่านั้น
  • 10.39.60 (บันทึกเหตุการณ์): ข้อความที่แผงควบคุม - Document feeder kit low (ชุดตัวป้อนเอกสารมีระดับต่ำ)
  • 10.39.69 (บันทึกเหตุการณ์):ข้อความที่แผงควบคุม - Document feeder kit very low (ชุดตัวป้อนเอกสารมีระดับต่ำมาก)
  • 10.39.70 (บันทึกเหตุการณ์):ข้อความที่แผงควบคุม - Document feeder kit Scanning past very low (ชุดตัวป้อนเอกสารการสแกนผ่านระดับต่ำมาก)

วิธีการแก้ไข

เปลี่ยนชุดการบำรุงรักษาตัวป้อนเอกสาร
หลังจากเปลี่ยนชุดการบำรุงรักษาตัวป้อนเอกสาร ให้รีเซ็ตตัวนับจำนวนหน้าชุดการบำรุงรักษาด้วยการเลือก New Document Feeder Kit (ชุดตัวป้อนเอกสารใหม่) จากเมนูย่อย Manage Supplies (จัดการอุปกรณ์สิ้นเปลือง)
บันทึก
เมื่ออุปกรณ์สิ้นเปลืองของ HP มีระดับต่ำมาก การรับประกันการคุ้มครองของ HP ในอุปกรณ์สิ้นเปลืองนั้นจะสิ้นสุดลง
HP ขอแนะนำให้ลูกค้าเตรียมอุปกรณ์สิ้นเปลืองสำหรับเปลี่ยนไว้ติดตั้งเมื่อวัสดุสิ้นเปลืองผ่านอายุการใช้งาน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย