ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Managed - หน้ากำหนดค่าหรือรายงานแผงควบคุมแสดงขนาด RAM ไม่ถูกต้อง

ปัญหา

เมื่อดูข้อมูล RAM ในเครื่องพิมพ์ HP Managed จำนวนที่รายงานไม่ตรงกับสิ่งที่ปรากฏในเอกสารข้อมูลหรือเอกสารการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องสำหรับรุ่นต่อไปนี้:
  • HP LaserJet Managed Flow MFP E72520-E72540
  • HP Color LaserJet Managed MFP E77820-E77830
  • HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560
  • HP Color LaserJet Managed MFP E87640-E87660
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนี้อาจปรากฏขึ้นในตำแหน่งต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง:
  • มุมมองแผงควบคุมเมนูรายงาน
  • หน้าการกำหนดค่าที่พิมพ์
  • หน้าการกำหนดค่าใน HP Embedded Web Server (EWS)
บันทึก
เอกสารข้อมูลหรือเอกสารการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องถูกต้อง มี RAM ในเครื่องพิมพ์มากกว่าที่หน้าการกำหนดค่ารายงาน
จำนวนไม่ถูกต้องที่รายงานในหน้าการกำหนดค่ารวมถึงต่อไปนี้:
รุ่นเครื่องพิมพ์ (ความเร็วทั้งหมด)
RAM ทั้งหมดที่รายงาน (ไม่ถูกต้อง)
E72520dn-E72540dn
E77820dn-E77830dn
2048
E72520z-E72540z
E77820z-E77830z
E82540dn-E82560dn
E87640dn-E87660dn
E82540z-E82560z
E87640z-E87660z
3072

สาเหตุ

ข้อมูลเมนบอร์ดไม่รวมอยู่ในจำนวน RAM ที่รายงานทั้งหมด

วิธีการแก้ไข

ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ความไม่ตรงกันใน RAM ที่รายงานนี้จะได้รับการแก้ไขในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะเผยแพร่ในปลายปี 2017 หรือต้นปี 2018

ขนาด RAM ชิพหน่วยความจำ

ขนาด RAM จริงสำหรับชิพหน่วยความจำจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นและตำแหน่งในเครื่องพิมพ์
RAM ทั้งหมดจริงต่อรุ่น
ตำแหน่ง RAM
จำนวนชิพหน่วยความจำ (แตกต่างกันไป)
รุ่น
E72525dn
E72530dn
E72535dn
E77822dn
E77825dn
E77830dn
E72525z
E72530z
E72535z
E77822z
E77825z
E77830z
E82540dn
E82550dn
E82560dn
E87640dn
E87650dn
E87660dn
E82540z
E82550z
E82560z
E87640z
E87650z
E87660z
ฟอร์แมตเตอร์ (ด้านหน้า)
2
1024
1024
1024
1024
ฟอร์แมตเตอร์ (ด้านหลัง)
2
1024
1024
1024
1024
เมนบอร์ด (ด้านหน้า)
4
2048
2048
2048
2048
เมนบอร์ด (ด้านหลัง)
4
2048
2048
2048
2048
บอร์ด Accelerator
2
ไม่มีข้อมูล
1024
1024
1024
RAM ทั้งหมด
แตกต่างกันไป
6144
7168
7168
7168

ตำแหน่งชิพหน่วยความจำ

เครื่องพิมพ์ Managed โดยทั่วไปมีชิพหน่วยความจำอยู่ในส่วนของเครื่องพิมพ์แตกต่างกัน สำหรับตำแหน่ง โปรดดูภาพด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชิพหน่วยความจำ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายชิพ หรือไปที่หน้าเว็บของผู้จำหน่าย
รูปภาพ : ตำแหน่งชิพหน่วยความจำ RAM บนเมนบอร์ด (ด้านหน้า)
รูปภาพ : ตำแหน่งชิพหน่วยความจำ RAM บนเมนบอร์ด (ด้านหลัง)
รูปภาพ : ตำแหน่งชิพหน่วยความจำ RAM บนฟอร์แมตเตอร์บอร์ด (ด้านหน้า)
รูปภาพ : ตำแหน่งชิพหน่วยความจำ RAM บนฟอร์แมตเตอร์บอร์ด (ด้านหลัง)
รูปภาพ : ตำแหน่งชิพหน่วยความจำ RAM บนบอร์ด Scan Accelerator PCA


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย