ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Managed - หน้ากำหนดค่าหรือรายงานแผงควบคุมแสดงจำนวนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล eMMC หรือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่ถูกต้อง

ปัญหา

เมื่อดูข้อมูลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล eMMC หรือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อื่นๆ ในเครื่องพิมพ์ HP Managed จำนวนที่รายงานไม่ตรงกับสิ่งที่ปรากฏในเอกสารข้อมูลหรือเอกสารการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องสำหรับรุ่นต่อไปนี้:
  • HP LaserJet Managed Flow MFP E72520-E72540
  • HP Color LaserJet Managed MFP E77820-E77830
  • HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560
  • HP Color LaserJet Managed MFP E87640-E87660
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนี้อาจปรากฏขึ้นในตำแหน่งต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่ง:
  • มุมมองแผงควบคุมเมนูรายงาน
  • หน้าการกำหนดค่าที่พิมพ์
  • หน้าการกำหนดค่าใน HP Embedded Web Server (EWS)
บันทึก
เอกสารข้อมูลหรือเอกสารการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องถูกต้อง มีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพิ่มเติมบนเมนบอร์ดของเครื่องพิมพ์ซึ่งไม่แสดงในรายงานหน้าการกำหนดค่าเมื่อดูจากแผงควบคุมหรือ Embedded Web Server (EWS)

สาเหตุ

ข้อมูลเมนบอร์ดไม่รวมอยู่ในจำนวนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่รายงานทั้งหมด

วิธีการแก้ไข

ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ความไม่ตรงกันในจำนวนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล eMMC ที่รายงานนี้จะได้รับการแก้ไขในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคต

ประเภทและขนาดของไดรฟ์

จำนวนจริงของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล eMMC และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในเครื่องพิมพ์ และขนาดสำหรับแต่ละตัวจะแตกต่างกันไปตามรุ่นของเครื่องพิมพ์
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล eMMC และฮาร์ดดิสก์จริงต่อรุ่น
รุ่นเครื่องพิมพ์
ประเภทและขนาดของไดรฟ์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ฟอร์แมตเตอร์ (eMMC)
ฟอร์แมตเตอร์ (HDD หรือ FIPs)
เมนบอร์ด (HDD หรือ FIPs)
E72525dn
E72530dn
E72535dn
E77822dn
E77825dn
E77830dn
16 GB
ไม่มีข้อมูล
320 GB
E72525z
E72530z
E72535z
E77822z
E77825z
E77830z
ไม่มีข้อมูล
320 GB หรือ 500 GB FIPs*
320 GB หรือ 500 GB FIPs*
E82540dn
E82550dn
E82560dn
E87640dn
E87650dn
E87660dn
E82540z
E82550z
E82560z
E87640z
E87650z
E87660z
* ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 500 GB FIPs เป็นอุปกรณ์เสริมให้เลือกซื้อ

ตำแหน่งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล eMMC หรือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์

เครื่องพิมพ์ Managed โดยทั่วไปมีฮาร์ดไดรฟ์อยู่ในส่วนของเครื่องพิมพ์แตกต่างกัน สำหรับตำแหน่ง โปรดดูภาพด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดไดรฟ์ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดไดรฟ์ หรือไปที่หน้าเว็บของผู้จำหน่าย
รูปภาพ : ตำแหน่งของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เมนบอร์ด (ก่อนถอดฝาครอบ)
รูปภาพ : ตำแหน่งของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เมนบอร์ด (หลังถอดฝาครอบ)
รูปภาพ : ตำแหน่งของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล eMMC ในฟอร์แมตเตอร์ - รุ่นที่ไม่ใช่ Flow
รูปภาพ : ตำแหน่งของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ในฟอร์แมตเตอร์ - รุ่น Flow เท่านั้น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย