ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP - รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับเมนบอร์ด Klingon-4GF

รูปภาพ : มุมมองด้านบนของเมนบอร์ด Klingon-4GF
มุมมองด้านบนของเมนบอร์ด Klingon-4GF
รูปภาพ : มุมมองด้านล่างของเมนบอร์ด Klingon-4GF
มุมมองด้านล่างของเมนบอร์ด Klingon-4GF


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย