ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เทคนิคเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP - รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับเมนบอร์ด Klingon-2GF

รูปภาพ : มุมมองด้านบนของเมนบอร์ด Klingon-2GF
มุมมองด้านบนของเมนบอร์ด Klingon-2GF
รูปภาพ : มุมมองด้านล่างของเมนบอร์ด Klingon-2GF
มุมมองด้านล่างของเมนบอร์ด Klingon-2GF


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย