ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP - รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับเมนบอร์ด Hawaii-K2G

รูปภาพ : เมนบอร์ด Hawaii-K2G
มุมมองด้านบนของเมนบอร์ด Hawaii-K2G


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย