ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ HP - การจัดการพลังงาน (Windows 7)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP ระบบ Windows 7
การจัดการพลังงานจะปรับปริมาณพลังงานที่ใช้งานตามความต้องการประสิทธิภาพ โดยการปรับแต่งแผนจัดการพลังงานของคุณ เข้าถึงการตั้งค่าแผนจัดการพลังงาน โดยคลิกที่ Start (เริ่ม) ป้อน power plan (แผนจัดการพลังงาน) ในฟิลด์ค้นหา จากนั้นเลือก Choose a power plan (เลือกแผนจัดการพลังงาน) เมื่อปรากฏตัวเลือกขึ้นในรายการ

แผนพลังงาน

Windows มีแผนพลังงานมาตรฐานเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับซอฟต์แวร์และระบบความบันเทิง หรือเพื่อประหยัดพลังงานหากถอดปลั๊กออก แผนพลังงานเริ่มต้นมีดังนี้
แผน
รายละเอียด
HP แนะนำ
แนะนำสำหรับการใช้งานปกติของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณ
Power Saver (ประหยัดพลังงาน)
ประหยัดพลังงานด้วยการลดประสิทธิภาพของระบบ แนะนำสำหรับการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เมื่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ
High Performance (ประสิทธิภาพสูง)
เพิ่มประสิทธิภาพ แต่ใช้ประจุของแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว แนะนำเมื่อเสียบปลั๊กไฟโน้ตบุ๊ก และสำหรับซอฟต์แวร์และสื่อบันทึก
นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแผนมาตรฐานตามรายละเอียดทางเทคนิคของคุณเอง โดยคลิกที่ Change plan settings (เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแผน)

จัดทำแผนพลังงานของคุณเอง

คุณสามารถจัดทำแผนจัดการพลังงานของตนเองได้ตามประสิทธิภาพในการทำงานที่ต้องการจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณ เช่น หากต้องการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กดูภาพยนตร์ สามารถจัดทำแผนจัดการพลังงาน High Performance (ประสิทธิภาพสูง) ในชื่อ Movies (ภาพยนตร์) แล้วเปลี่ยนไปใช้แผนดังกล่าวเมื่อต้องการ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดทำแผนพลังงานของคุณเอง
  1. คลิก Start (เริ่ม) กรอก power ในฟิลด์ค้นหา จากนั้นเลือก Power Options (ตัวเลือกพลังงาน) จากรายการ
  2. จากแถบด้านซ้าย คลิกที่ Create a power plan (จัดทำแผนพลังงาน)
  3. จากหน้าต่าง Create a power plan (จัดทำแผนพลังงาน) เลือกแผนที่มีคุณสมบัติที่ต้องการใช้ในแผนที่จะจัดทำใหม่ของคุณ กรอกชื่อของแผนพลังงานใหม่ในช่อง Plan name (ชื่อแผน) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  4. เลือกค่าที่คุณต้องการขณะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทำงานdy On battery (ใช้แบตเตอรี่) และ Plugged in (เสียบปลั๊กไฟ) จากนั้น คลิก Create (สร้าง)

แก้ไขปัญหาโดยใช้ Power troubleshooter (ตัวแก้ไขปัญหาพลังงาน)

สามารถใช้ Power Troubleshooter (ตัวแก้ไขปัญหาพลังงาน) ของ Windows เพื่อปรับค่าการหมดเวลาในจัดการพลังงานของคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ การปรับค่าการหมดเวลาสามารถรักษาการประหยัดพลังงาน และเพิ่มเวลาใช้งานแบตเตอรี่
เรียกใช้ Power Troubleshooter (ตัวแก้ไขปัญหาพลังงาน) โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก Start (เริ่ม) กรอก troubleshooting (การแก้ไขปัญหา) ในฟิลด์ค้นหา จากนั้นเลือก Troubleshooting (การแก้ไขปัญหา) จากรายการเมื่อปรากฏขึ้น
  2. จากหน้าต่าง Troubleshoot computer problems (แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์) เลือก Improve power usage (ปรับปรุงการใช้พลังงาน) จาก System and Security (ระบบและความปลอดภัย)
  3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
รายการการเปลี่ยนแปลงที่กระทำจะปรากฏขึ้น คุณสามารถปิดหน้าต่างหรือเลือกคลิก explore additional options (ตรวจหาตัวเลือกเพิ่มเติม) หากยังพบปัญหาอยู่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย